Panevėžio miesto savivaldybės taryba

(Nukreipta iš puslapio Panevėžio savivaldybės taryba)

Panevėžio miesto savivaldybės tarybaPanevėžio miesto savivaldybės bendruomenės atstovaujamoji savivaldos institucija, atsakinga už savivaldos teisės, savo funkcijų ir bendruomenės iškeltų uždavinių įgyvendinimą bendruomenės interesais savivaldybės teritorijoje. Taryba renkama ketveriems metams visuotiniuose, slaptuose, laisvuose ir lygiuose rinkimuose pagal Lietuvos Respublikoje registruotų politinių partijų pateiktus kandidatų sąrašus. Rinkėjai – savivaldybės teritorijos gyventojai, gali keisti kandidatų eilę sąraše, penkiems kandidatams suteikdami pirmumo balsus.

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos frakcijos 2019-2023 m. kadencijoje:[1]
  Frakcija „Atsinaujinančiam Panevėžiui“: 9
  Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcija: 3
  Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio frakcija: 2
  Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija: 2
  Lietuvos žaliųjų partijos frakcija: 2
  Frakcija „Kurkime jaukų miestą KARTU“: 4
  Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų frakcija: 5

Tarybą sudaro 27 tarybos narys. Naujai išrinktos tarybos nario įgaliojimai prasideda, o ankstesnės kadencijos tarybos nario įgaliojimai baigiasi nuo tos dienos, kurią naujai išrinkta taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

Per du mėnesius nuo pirmojo naujai išrinktos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos turi būti išrinktas savivaldybės meras, paskirti mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius, sudaryti tarybos komitetai ir tarybos kolegija. Savivaldybės tarybos veiklos tvarką ir formas nustato Vietos savivaldos įstatymas ir savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.

Savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai savivaldybės tarybos posėdžiuose. Tarybos posėdžiams klausimus rengia komitetai bei komisijos savo posėdžiuose, tarybos narių frakcijos bei savivaldybės administracija. Taryba svarstomais klausimais priima sprendimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

Savivaldybė yra Lietuvos savivaldybių asociacijos narė.

Istorija Keisti

Merai Keisti

Savivaldybės tarybos Keisti

Šaltiniai Keisti

Nuorodos Keisti

Oficiali svetainė Archyvuota kopija 2011-12-10 iš Wayback Machine projekto.