Pagarbumo titulas – titulas, kuris neturi teisinės reikšmės, o tradiciškai yra naudojamas iš mandagumo, ypač aukštuomenės kontekste, suteikiamas tikrąjį titulą turinčio kilmingojo (pero) vaikams, žmonai (ar vyrui), našlei.[1][2] Paprastai pagarbumo titulas savo forma nesiskiria nuo tikrojo titulo, todėl nežinantis žmogus negali atskirti žmogaus, turinčio tikrąjį titulą, nuo žmogaus, turinčio pagarbumo titulą.

Pagarbumo titulų sistema būdinga Didžiosios Britanijos aristokratijai. Kitose šalyse ji nėra taip formalizuota.

Didžiosios Britanijos pagarbumo titulai redaguoti

Perų vaikai redaguoti

Dažnai perai turi ne vieną, o kelis titulus, kurių dalis paprastai būna žemesnio rango. Tokio pero vyriausias sūnus, nors pats paprastai nėra peras, gali naudoti tėvo žemesnio rango titulą kaip pagarbumo titulą. Iš tikrųjų tą titulą kaip tikrąjį titulą tebeturi tėvas, tačiau vyresnysis sūnus, neturėdamas titulo (daugelyje šalių tai būtų apibūdinama, kad jis yra bajoras be titulo, D. Britanijoje toks asmuo vadinamas commoner), gali jau naudoti kaip pagarbos ženklą.
Jei peras turi daugiau titulų, o jo vyriausias sūnus turi savo sūnų (pero anūką), tai pero anūkas kaip pagarbumo titulą gali naudoti dar žemesnio rango titulą.

Šis titulų „paskolinimas“ būdingas trijų aukščiausių rangų perams – hercogams, markizams, erlams.

Pavyzdžiui, Norfolko hercogas kartu yra Arundelio erlas ir Maltraverso lordas. Norfolko hercogo sūnus vadinamas Arundelio erlu, šio sūnaus vyriausias sūnus (Norfolko hercogo anūkas) – Maltraverso lordu. Iš tikrųjų peras yra tik Norfolko hercogas, o jo sūnus Arundelo erlas ir anūkas Maltraverso lordas – netituluoti bajorai (britaniškoje sistemoje – tiesiog prasčiokai (commoners)), turintys pagarbumo titulus.

Teisę į pagarbumo titulą turi tik vyriausias sūnus (tiesioginis įpėdinis, angl. heir apparent) ir vyriausio sūnaus vyriausias sūnus (tiesioginio įpėdinio tiesioginis įpėdinis). Kiti pero palikuonys teisės į pagarbos titulus neturi. Netiesioginiai įpėdiniai (angl. heir presumptive 'galimas įpėdinis') – broliai, sūnėnai, pusbroliai – teisės į pagarbumo titulus neturi, nes nėra garantijos, kad jie paveldės tikrąjį titulą.
Škotijoje sistema kiek kitokia, ten pero, valdančio X, netiesioginiai įpėdiniai turi teisę į titulą Master of X ('X šeimininkas') arba Mistress of X ('X šeimininkė'). Tokį titulavimą škotų rašytojas Robertas Stivensonas panaudojo savo romanui „Balantrės šeimininkas“ (The Master of Ballantrae) pavadinti.

Sūnų su pagarbumo titulais žmonos taip pat turi teisę į pagarbumo titulus. Tam naudojamos moteriškos jų vyrų naudojamų pagarbumo titulų formos. Pvz., Arundelo erlo (Earl of Arundel) žmona vadinama Arundelo grafiene (Countess of Arundel). Grafiene (countess) ji vadinama todėl, kad angliškas titulo grafas atitikmuo earl neturi moteriškosios formos.

Užrašant titulus britų perų tikrieji ir pagarbumo titulai rašomi kiek skirtingai. Anglų aristokratų titulų sistemoje tikrieji titulai rašomi pradedant artikeliu the, o pagarbumo titulai – be šio artikelio:

  • Užrašymas The Marquess of Winchester ir The Earl of Derby reiškia, kad Vinčesterio markizas ir Derbio erlas yra tikrieji titulai.
  • Užrašymas Marquess of Blandford ir Earl of Sunderland reiškia, kad titulai Blenfordo markizas ir Sanderlendo erlas yra pagarbumo titulai.

Atvejais, kai peras turi keletą titulų, vyriausius sūnus gali turėti bet kurį iš tėvo žemesnio rango titulų. Paprastai naudojamas aukščiausias iš žemesniųjų, tačiau tai priklauso nuo šeimos tradicijų. Pavyzdžiui, Londonderio markizo (Marquess of Londonderry) sūnus vadinamas Castlereagh’o vikontu (Viscount Castlereagh), nors jo tėvas turi ir aukštesnį Veino erlo (Earle of Vane) titulą.

Jei du titulai susiję su tuo pačiu pavadinimu, žemesnysis jų nenaudojamas kaip mandagumo titulas, kad nebūtų painiavos. Pvz., Vestminsterio hercogas (Duke of Westminster) kartu yra ir Vestminsterio markizas (Marquess of Westminster) ir Grosvenoro erlas (Earl Grosvenor). Vyriausias Vestminsterio hercogo sūnus gauna Grosvenoro erlo titulą, o ne Vestminsterio markizo titulą.

Kai peras neturi papildomų titulų redaguoti

Kai erlas ar aukštesnio rango peras neturi papildomų titulų su skirtingais vardais, jo vyriausias sūnus gali naudoti tik dirbtinį pagarbumo titulą „lordas pavardė“. Pvz., Devono erlo (Earl of Devon) vyriausias sūnus vadinamas lordu Kurtene (Lord Courtenay), nors tėvas ir neturi tokios baronijos. Panašiai Guilfordo erlo (Earl of Guilford) sūnus vadinamas lordu Nortu (Lord North).

Šaltiniai redaguoti

  1. „Courtesy Title“. Collins English Dictionary. Collins. Nuoroda tikrinta 2016-11-29.
  2. „Courtesy Title“. OxfordDictionaries.com. Oxford University Press. Suarchyvuotas originalas 2016-09-25. Nuoroda tikrinta 2016-11-29.