Ona Razutienė (1908 m. gegužės 18 d. Jakaičių k., Šilalės valsč., Tauragės apskr.1987 m. vasario 28 d. Los Angeles, CA – JAV), muzikos ir šokių mokytoja, chorvedė.

Biografija redaguoti

1926 baigusi Tauragės mokytojų seminariją, 19361944 mokytojavo Tauragėje. Pasitraukusi į Vokietiją, dalyvavo lietuvių kultūrinėje veikloje, o 1949 atvyko į JAV – Los Angeles. Čia daug metų dirbo mokytoja ir chorų vadove Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje, o nuo 1958 ir parapijinės mokyklos lietuviškose klasėse. Ypač išpopuliarėjo jos vadovaujamas moksleivių dainų ir šokių ansamblis, kuris 1957 įsijungė į Lietuvių bendruomenę ir pasivadino „Spindulio“ vardu. Ansamblis, minėdamas savo kūrybinės veiklos 10-metį, jau turėjo 80 dalyvių, švenčiant 20-metį, jame dalyvavo 150, o vėliau iki 200 mergaičių ir berniukų. Veikė trys ansambliečių grupės: vaikų, jaunių ir vyresniųjų, apie 30 dalyvių šokėjų grupė. Ansamblis kasmet surengdavo po 10-12 koncertų, o 1979 m. birželio 24 d. dideliu koncertu pažymėjo savo kūrybinės veiklos 30-metį. Be koncertų, dalyvavo tautinių šokių šventėse, 1971 ir 1978 JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėse Čikagoje ir Toronte (chorus padėjo parengti A. Polikaitis), taip pat dalyvavo 1964 Pasaulinės parodos Lietuvių dienoje Niujorke ir Expo-74 parodoje Spokane Vašingtone. 1975 pastatė dainų ir šokių pynę „Lietuviškos vestuvės“, o 1976 surengė Pabaltiečių dainų ir šokių šventę Hollyvoode. 1977 gastroliavo Europoje (Anglijoje, Vokietijoje, Italijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje), 1982 koncertavo Australijoje, 1986 Pietų Amerikoje. Jaunimo ansamblis savo repertuare turėjo apie 50 dainų ir šokių. 1980 išleido plokštelę „Spindulys", sukurtas ir filmas.

Šaltiniai redaguoti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.