Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.

Oberfiureris (vok. Oberführer 'vyresnysis vadas') – SA ir SS karinis laipsnis, atitinkąs kitų valstybių vyresnįjį pulkininką ar brigados generolą (Vokietijos armijoje šio lygio laipsnio nebuvo). Galutinai susiformavusioje SS laipsnių sistemoje sekantis vyresnis laipsnis buvo brigadefiureris, o jaunesnis – štandartenfiureris.

Oberfiurerio apykaklės antsiuvai

Laipsnio istorija

redaguoti

Oberfiurerio titulas atsirado SA organizacijoje 1921 m. Tuomet oberfiureriai buvo NSDAP nariai, vadovavę geografinio regiono SA grupėms. 1921–1925 m. oberfiureris buvo pareigos, o 1926 m. tapo kariniu laipsniu.

1925 m. oberfiureris tapo SS organizacijos kariniu laipsniu, jį gaudavo karininkai, vadovavę SS apskritims (vok. SS Gaue).

1930 m. SS buvo reorganizuota, buvo sukurtos SS grupės (vok. SS-Gruppen) ir SS brigados (vok. SS-Brigaden), oberfiureriai pasidarė pavaldūs brigadefiureriams.

1932 m. oberfiureriais tapo SS administracinių vienetų abšnitų (vok. Abschnitt) vadovai. Abšnitai vadinti pagal teritorijas, kuriose buvo. Jie buvo artimi įgulos (ne brigados ar divizijos) savokai. Abšnito sudėtyje būdavo trys štandartai (vok. SS Standarte ir keletas specialių padalinių (automobilių, pionierių, medicinos ir kt.).

1932 m. oberfiureris buvo laikomas žemiausiu SA ir SS generolų rangu, maždaug atitinkančiu kitų šalių brigados generolą. oberfiurerių atskyrio ženklai buvo apykaklių antsiuvai su dviem ąžuolo lapais, generolo antpečiai ir generoliški milinių atvartai.

1938 m. SS oberfiurerio statusas ėmė keistis, kai imta formuoti SS-Verfügungstruppe, kuri vėliau tapo SS kariuomene (vok. Waffen-SS). Kadangi brigadefiureris buvo prilygintas generolui majorui, o štandartenfiureris – pulkininkui, oberfiurerio laipsnis liko be atitikmens. Jį imta laikyti vyresniuoju pulkininku. Taip oberfiurerio lygis liko tarpinis, neapibrėžtas – vienur jį laiko brigados generolo atitikmeniu, kitur – vyresniojo pulkininko atitikmeniu.

SS kariuomenėje ir SS policijoje oberfiureriai su uniforma nešiojo pulkininko antpečius kaip ir štandartenfiureriai, tačiau jie buvo aukštesnio laipsnio negu pulkininkai.

Žinomiausi oberfiureriai

redaguoti
  • Emilis Mauricė (Emil Maurice) – SS įkūrėjas 1925 m.
  • Julianas Šerneris (Julian Scherner), – Krokuvos SS ir policijos vadovas. Pavaizduotas filme „Šindlerio sąrašas“.
  • Oskaras Dirlevangeris (Oskar Dirlewanger) – SS šturmo brigados „Dirlewanger“, pagarsėjusios itin žiauriu elgesiu, vadas
  • Erhardas Kriogeris (Erhard Kroeger) – gimęs Latvijoje. Organizavo ~60 tūkst. vokiečių repatrijavimą iš Latvijos ir Estijos.
jaunesnis laipsnis
štandartenfiureris
(pulkininkas)
SA ir SS laipsnis
oberfiureris
(vyresnysis pulkininkas)
vyresnis laipsnis
brigadefiureris
(generolas majoras)