Nukleotidas

(Deoksi)nukleotidai – (deoksi)nukleozidų, kurie sudaryti iš heterociklinės bazės ir cukraus, fosfatai. Iš jų net tik sudaromi biopolimerai DNR ir RNR, bet jie įeina ir į kai kurių kofaktorių (NAD, NADP, KoA, FAD, FMN) sudėtį. Nukleotidai atlieka svarbų vaidmenį ląstelės metabolizme, signalo perdavime.[1]

Nukleotidas – monomeras, sudarantis biopolimerą DNR.

NomenklatūraKeisti

Nukleotidų pavadinimai sudaromi iš keturių raidžių.

  • Pirmoji (mažoji) nurodo ar nukleotidas yra ribonukleotidas, ar deoksiribonukleotidas. Ribonukleotido atveju pirmoji raidė nerašoma, o deoksiribonukleotido atveju rašoma d.
  • Antroji (didžioji) raidė nurodo kokia heterociklinė bazė įeina į nukleotido sudėtį:
G: Guaninas
A: Adeninas
T: Timinas paprastai aptinkamas DNR sudėtyje
C: Citozinas
U: Uracilas paprastai aptinkamas RNR sudėtyje
  • Trečioji (didžioji) raidė nurodo kiek fosforo rūgšties liekanų yra nukleotido sudėtyje: viena (M; Mono-), dvi (D; Di-), trys (T; Tri-).
  • Ketvirtoji raidė P nurodo, kad sudėtyje yra fosforo rūgšties liekanų.

Pavyzdžiui, deoksi citidin tri fosfatas sutrumpintai žymimas dCTP.

(Deoksi)nukleotidų struktūraKeisti

 
(Deoksi)nukleotido sudedamosios dalys

Jei fosforo rūgšties liekana jungiasi prie ribonukleozidų, turime ribonukleotidus, jei prie deoksiribonukleozidų – deoksiribonukleotidus. Pirmieji yra RNR monomerai, antrieji – DNR monomerai. Jei fosforo rūgšties liekana jungiasi prie adenozino 5'-hidroksilo grupės, turime adenozin-5'-fosfatą, jei prie uridino 2'-hidroksilo grupės – turime uridin-2'-fosfatą, jei prie deoksitimidino 3'-hidroksilo grupės – deoksitimidin-3'-fosfatą.

NukleotidaiKeisti

 
Adenozinmonofosfatas
AMP
 
Adenozindifosfatas
ADP
 
Adenozintrifosfatas
ATP
 
Guanozinmonofosfatas
GMP
 
Guanozindifosfatas
GDP
 
Guanozintrifosfatas
GTP
 
Timidinmonofosfatas
TMP
 
Timidindifosfatas
TDP
 
Timidintrifosfatas
TTP
 
Uridinmonofosfatas
UMP
 
Uridindifosfatas
UDP
 
Uridintrifosfatas
UTP
 
Citidinmonofosfatas
CMP
 
Citidindifosfatas
CDP
 
Citidintrifosfatas
CTP

DeoksinukleotidaiKeisti

 
Deoksiadenozinmonofosfatas
dAMP
 
Deoksiadenozindifosfatas
dADP
 
Deoksiadenozintrifosfatas
dATP
 
Deoksiguanozinmonofosfatas
dGMP
 
Deoksiguanozindifosfatas
dGDP
 
Deoksiguanozintrifosfatas
dGTP
 
Deoksitimidinmonofosfatas
dTMP
 
Deoksitimidindifosfatas
dTDP
 
Deoksitimidintrifosfatas
dTTP
 
Deoksiuridinmonofosfatas
dUMP
 
Deoksiuridindifosfatas
dUDP
 
Deoksiuridintrifosfatas
dUTP
 
Deoksicitidinmonofosfatas
dCMP
 
Deoksicitidindifosfatas
dCDP
 
Deoksicitidintrifosfatas
dCTP

Nukleotidų gavimasKeisti

Iš nukleotidų sudarytos nukleino rūgštys, tad nukleotidai paprastai gaunami jas hidrolizuojant. Hidrolizuojant RNR šarmais gaunama nukleozid-2'-fosfatų ir nukleozid-3'-fosfatų mišinys. Paveikus DNR arba RNR įvairiais fermentais, susidaro ir nukleozid-5'-fosfatų. Nukleino rūgščių hidrolizės produktai rodo, kas rūgšties liekana nukleotiduose gali jungtis prie nukleozidų 2'-hidroksilo, 3'-hidroksilo arba 5'-hidroksilo grupių.

Nukleotidų funkcijosKeisti

Nukleotidai įeina ne tik į nukleino rūgščių, bet ir į nukleotidinių kofermentų

Organizme būna ir laisvų nukleotidų. Nukleotidais vadinami ir nukleozid-5'-difosfatai ir trifosfatai. Šie polifosfatai yra labai svarbūs ląstelės bioenergetikai, ypač adenozin-5'-trifosfatas (ATP). Nukleozid-5'-trifosfatai yra nukleino rūgščių biosintezės substratai. Labai svarbūs yra ir nukleozid-3',5'-ciklofosfatai, ypač adenozin-3',5'-ciklofosfatas, kuris yra daugelio hormonų veikimo tarpininkas.

ŠaltiniaiKeisti

  1. Juodka Benediktas (1989). Nukleino rūgščių, chemijos ir biochemijos pagrindai. Vilnius, „Mokslas“, 1989, 271p.