Notarinis instrumentas

Ištrauka iš 1600 m. pradėto paveldėjimo registro

Notarinis instrumentas anksčiau buvo priemonė dokumentams tvirtinti. Atitinkamas notaras uždėdavo savo specifinį ženklą ant dokumento ar jo nuorašo ir tuo bei savo parašu patvirtindavo jo turinį. Notaro ženklas (vok. Notariatssignet arba lot. Signum Tabellionis), Ankstyvaisiais Naujaisiais amžiais būdavo meniškas. Dažnai tai būdavo justicijos srities vaizdiniai, paveikslėliai.