Nekaltas Marijos prasidėjimas

Nekaltas Marijos prasidėjimaskatalikybės dogma, skelbianti, kad Dievo sūnaus Jėzaus Kristaus motina Marija nuo pat prasidėjimo momento buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės.[1] Marijos nekalto prasidėjimo dogmą bule „Ineffabilis deus“ paskelbė popiežius Pijus IX 1854 m. gruodžio 8 d. Marijos nekalto prasidėjimo šventė švenčiama gruodžio 8 d.[2]

„Nekaltas prasidėjimas“ (aut. Giovanni Battista Tiepolo)

Ankstesniais amžiais vieningo sutarimo dėl Nekalto Prasidėjimo koncepcijos nebuvo. Ją neigė vienuoliai dominikonai, įskaitant ir Tomą Akvinietį. Tuo tarpu pranciškonų ordinas, išskyrus Šv. Bonaventūrą, šią koncepciją pripažino.[3]

Biblijoje apie nekaltą Marijos prasidėjimą nėra rašoma, todėl protestantai šią doktriną atmeta.

ŠaltiniaiKeisti

  1. Katalikų Bažnyčios Katekizmas (1996), antras skyrius, antras poskyris, trečias skirsnis, antras skirsnelis, 491 paragrafas [1]
  2. Nekaltas Marijos prasidėjimasLietuviškoji tarybinė enciklopedija, VIII t. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1981. T.VIII: Moreasas-Pinturikjas, 132 psl.
  3. http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/56226