Naujoji gadynė (Kaunas)

Naujoji gadynė – socialdemokratų mėnesinis žurnalas, ėjęs 19261927 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Leido Lietuvos socialdemokratų partijos centro komitetas. Spausdino Raidės spaustuvė Kaune. Išėjo 8 numeriai. Leido priedą „Žaizdras“. 1927 m. Nr. 2/3 (7/8) buvo konfiskuotas, žurnalas uždraustas.

Svarstė švietimo, socialinės apsaugos klausimus, spausdino literatūrinio, politinio ir ekonominio gyvenimo apžvalgas.

Bendradarbiavo Kipras Bielinis, Vaclovas Bielskis, Steponas Kairys, Juozas Paplauskas, Antanas Purėnas, Bronys Raila, Albinas Žukauskas ir kt.

Redagavo Jonas Januškis. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 353 psl.