Naujoji gadynė (Filadelfija)

Naujoji gadynė – JAV lietuvių socializmo teorijos, mokslo, literatūros mėnesinis žurnalas, ėjęs 1916 m. birželio mėn. – 1917 m. spalio mėn. Filadelfijoje.

Istorija redaguoti

Leido Amerikos lietuvių socialistų sąjunga. Pasirodė 17 numerių.

Bendradarbiavo Zigmas Angarietis, Jurgis Baltrušaitis, Nikolajus Bucharinas, A. Herman, Kleopas Jurgelionis, P. Kurkulis, Vincas Paukštys, Leonas Prūseika, Jonas Smelstorius, Jonas Vireliūnas, Žemaitė ir kt.

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 353 psl.