Monizmas (tarptautinė teisė)

Monizmas tarptautinėje teisėje - teisės aktų santykio teorija, teigianti, kad tarptautinės ir nacionalinės teisės sistemos nėra izoliuotos, t. y. tarptautinės teisės erdvėje veikia nacionalinės teisės sistemos. Nacionalinės teisės norminiai aktai derinami prie tarptautinės teisės. Tarptautinės teisės subjektai negali pateisinti tarptautinės teisės įsipareigojimų nesilaikymo argumentuodami nacionaline teise. Dėl to tarptautinė teisė pagal monistinę teoriją galioja tarpvalstybinėje srityje automatiškai ir tiesiogiai. Šalies viduje tarptautinė teisė taikoma tiesiogiai, kaip ir nacionalinės teisės normos.