Miškų teisė

Miškų teisė - aplinkos teisės pošakis; visuma teisės normų, reguliuojančių visuomeninius miškų (t. y. miško naudojimo ir jo apsaugos, miško išteklių) santykius. Kai kuriose valstybėse miškų teisė yra kodifikuota (žr. 1997 m. Rusijos Federacijos miškų kodeksas).

Lietuvos miškų teisėKeisti

Lietuvoje veikia LR miškų įstatymas. Anksčiau galiojo 1979 m. LTSR miškų kodeksas.

Administracinę miškų priežiūrą vykdo Generalinė urėdija ir LR aplinkos ministerija (anksčiau veikė Miškų ūkio ministerija).