Mesjė 48

Mesjė 48 (M48, NGC 2548) – padrikasis spiečius Hidros žvaigždyne. Atstumas iki šio spiečiaus yra 1500 šviesmečių. Regimasis ryškis – 5,5.

M48 spiečius