Merneitė – pirmosios Egipto faraonų dinastijos karalienė, valdžiusi po Džero.

Detalė iš Merneitės kapavietės stelos

Manoma, kad ji buvo Deno motina ir regentė, kol Denas buvo vaikas. Merneitės vardas reiškia „mylima Neitės“. Jos kapą Abydose 1900 m. surado Flindersas Pytris. Šalia kapo rastos dvi stelos su jos vardu, tačiau ne sereche − karališkumo simbolyje. Visgi, dėl jos palaidojimo karališkajame nekropolyje Um el Kaabe, tikima, kad Merneitė buvo pilnavertė Senovės Egipto valdovė. Jos kape rasta daug antspaudų su Deno vardu, iš ko padaryta išvada, kad Merneitė buvo Deno motina, kas buvo patvirtinta rastu antspaudu Deno kape, kuriame buvo užrašas karaliaus motina Mer-Neit. Tikėtina, kad Merneitė buvo prieš tai valdžiusio faraono Džeto vyriausioji žmona. Vėlesniame faraono Kaa antspaude, kuriame išvardinti jo pirmtakai, Merneitė buvo nepaminėta, kas nurodo, kad kiek vėlesniu laiku egiptiečiai jos nelaikė buvus visaverte valdove. Merneitės kape rasti kapai aplink jos laidojimo kambarį tarnams palaidoti, kas buvo įprasta ankstyvųjų dinastijų karalių kapams − su mirusiu valdovu buvo palaidojami jo tarnai. Keletas objektų su Merneitės vardu rasti Sakaroje.

Šaltiniai redaguoti

  • Toby A.H. Wilkinson. Early Dynastic Egypt. Routledge, 2002, p. 62