„Lietuvos vyčiai“ (angl. Knights of Lithuania), iki 1913 m. pabaigos „Lietuvos sakalai“ – JAV lietuvių katalikų jaunimo organizacija, veikianti nuo 1913 m.

Steigėjai Antanas Jusaitis, Antanas Kaupas ir kiti. Tikslas – kovoti su laisvamanybe, nutautimu. Nuo 1915 m. leidžia žurnalą „Vytis“. Nuo 1921 m. organizacija turi draudimo ir šalpos skyrius, fondą moksleiviams šelpti, turėjo skaityklų, chorų, orkestrų. Priklauso Amerikos lietuvių tarybai, Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijai.

19141918 m. „Lietuvos vyčiai“ rūpinosi Lietuvos nepriklausomybės atgavimu, rinko parašus dėl Lietuvos pripažinimo de jure, juos įteikė JAV prezidentui. Lietuvai atgavus nepriklausomybę „Lietuvos vyčiai“ rėmė Lietuvos Respublikos krikščioniškos pakraipos partijas, palaikė ryšius su katalikiškomis Lietuvos jaunimo organizacijomis, surengė ekskursijų į Lietuvą. TSRS okupacijos laikotarpiu „Lietuvos vyčiai“ rūpinosi laiškų, kuriuose aiškino TSRS agresiją Lietuvos Respublikos atžvilgiu, rašymu JAV laikraščių redaktoriams, JAV valdžios atstovams, Jungtinėms Tautoms, kitoms tarptautinėms organizacijoms, demokratinių valstybių vadovams – prašė priversti TSRS išvesti iš Lietuvos Respublikos kariuomenę, organizavo protesto akcijas prie TSRS ambasadų, dalyvavo tarptautiniuose forumuose. 1955 m. įsteigė medalį amerikiečiui, nusipelniusiam kovoje dėl Lietuvos Respublikos laisvės, juo buvo apdovanoti JAV Kongreso narys Ch. Kerstenas, senatoriai P. Douglasas, T. Doddas, kardinolas R. Cushingas. 1990 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę „Lietuvos vyčiai“ teikė visokeriopą pagalbą per keturis turimus fondus: „Lietuvos vyčių fondą“ (Knights of Lilhuania Foundation), „Pagalbą Lietuvai“ (Aid to Lithuania, Inc.), „Šv. Kazimiero gildiją“ (St. Casimir’s Guild) bei „Stipendijų fondą“ (Sholarship Fund).

Nuo 1990 m. „Lietuvos vyčiai“ turi 52 skyrius, kurie sutelkti į 5 apygardas. 1913 m. organizacija vienijo – 500, 1916 m. – 2100, 1917 m. – 3300, 1919 m. – 4100, 1920 m. – 4655, 1921 m. – 3034, 2006 m. – 2000 narių.

Pirmininkai: M. A. Norkūnas, J. Karosas, J. Bučnis, A. Aleksis, Jonas Julius Bielskis, P. Juras, K. Jonaitis, M. Bagdonas, K. Viesulas, J. Poška, A. Onaitis, A. Lapinskas, A. Mažeika, K. Paulauskas, P. Gudelis, P. Razvadauskas, J. Bulevičius, J. Juozaitis, A. Vasiliauskas, J. Liola, V. Cinikas, J. Satkevičius, R. Boris, E. Šaulytė-Shields, R. A. Martinas (1990–2007 m.), Elena Nakrosis Kearny (nuo 2007 m.).[1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Lietuvos vyčiai. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIII (Leo-Magazyn). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 348 psl.

Nuorodos

redaguoti