Lietuvos studentų atstovybių sąjunga

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) – nacionalinė, demokratinė, savarankiška, savanoriška, ne pelno siekianti visuomeninių organizacijų sąjunga, jungianti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybes, atstovaujanti Lietuvos studentų interesams. 2012 m. spalio mėn. 3 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimu LSAS pripažintas bankrotu.

LSAS misija – per aktyviai ir kokybiškai veikiančias aukštųjų mokyklų studentų atstovybes telkti ir ugdyti studentų bendruomenę ir efektyviai jai atstovauti nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse.

Dalyvaudama demokratinės švietimo sistemos, atitinkančios studentų interesus ir garantuojančios teisių apsaugą, kūrime, LSAS siekia aukštojo mokslo kokybės ir prieinamumo bei atstovauja studentams valstybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose bei judėjimuose, remia ir gina teisėtus interesus, susijusius su socialine ir ekonomine gerove bei padėtimi visuomenėje.

Įgyvendindama organizacijos tikslus, LSAS skatina studentų atstovybių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšius su valdžios, valdymo bei vietos savivaldos ir švietimo sistemoje aktyviai veikiančiomis institucijomis ir organizacijomis.

Tikslai, uždaviniai redaguoti

 • atstovauti savo nariams valstybės institucijose, visuomeninėse organizacijose bei judėjimuose,
 • koordinuoti studentų atstovybių tarpusavio ryšius bei ryšius su valdžios institucijomis,
 • vienyti studentų atstovybes LSAS tikslų įgyvendinimui,
 • teikti pasiūlymus, bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis, sprendžiančiomis studentų problemas,
 • organizuoti teisinių aktų, kuriais reglamentuojama studentų ir jų organizacijų teisinė padėtis, tyrimą ir teikti rekomendacijas jų tobulinimui,
 • vystyti tarptautinį bendradarbiavimą,
 • dalyvauti aukštojo mokslo plėtros ir tobulinimo procese,
 • organizuoti mokslo, kultūros, švietimo ir kitų sričių plėtojimo programas,
 • organizuoti diskusijas, konferencijas, seminarus, studentų lyderių mokymus,
 • bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio šalių institucijomis, dirbančiomis švietimo, mokslo ir kultūros srityje.

LSAS istorija redaguoti

LSAS buvo įsteigta 2000 m. birželio 1 d. ir tų pačių metų birželio 12 d. įregistruota LR Teisingumo ministerijoje. Organizaciją įsteigė Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto bei tuometinės Lietuvos muzikos akademijos studentų atstovybės.

Nuo 2004 metų LSAS priklauso Europos studentų sąjungai (ESU). Nuo 2008 metų įsijungė ir į Šiaurės šalių studentų sąjungą (NOM) bei Baltijos šalių studentų sąjungų asociaciją (BOM). LSAS yra aktyvi Žinių ekonomikos forumo (ŽEF), Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) narė.

LSAS Prezidentai:

 • 2000–2002 m. Audrius Bendinskas
 • 2002–2004 m. Nerijus Šėža
 • 2004–2006 m. Viačeslavas Palkevičius
 • 2006–2009 m. Indrė Vareikytė
 • 2009–2011 m. Arūnas Mark
 • 2011 m. Ieva Dičmonaitė
 • 2011-2012 m. Vilius Morkūnas

LSAS šiandien redaguoti

Šiuo metu Lietuvos studentų atstovybių sąjunga jungia 18 aukštųjų mokyklų studentų atstovybę iš įvairių šalies akademinių regionų.

Svarbiausius sprendimus priima Lietuvos studentų atstovybių sąjungos Kongresas, kurį sudaro daugiau nei 100 studentų atstovų iš įvairių Lietuvos akademinių regionų.

Tarp šaukiamo Kongreso svarbiausius sprendimus priima LSAS taryba, kurią sudaro 18 aukštųjų mokyklų studentų atstovybių prezidentai ar jų deleguoti asmenys.

Nuo 2006 metų LSAS veikia Prezidentų klubas, kurio pagrindinis tikslas – sudaryti galimybes studentų savivaldų vadovams keistis patirtimi, aptarti veikloje kylančias problemas ir jų sprendimo būdus. Prezidentų klube nagrinėjami dokumentų projektai, teisės aktai, aukštojo mokslo aktualijos, gilinamasi į tarybos balsavimo ar LSAS pozicijos reikalaujančius klausimus.

LSAS mokymų programa – tęstiniu mokymų ciklu, kuris sudarytas iš įvairių mokymų krypčių ir skirtingo sudėtingumo modulių – siekiama visapusiškai stiprinti atstovybes bei kitas jaunimo organizacijas.

Bendradarbiaudama ir bendraudama su LR Švietimo ir mokslo ministerija, LR Seimu bei kitomis švietimo ir socialinę politiką formuojančiomis institucijomis bei organizacijomis, LSAS inicijuoja studentams aktualius aukštojo mokslo sistemos pokyčius.

2006-2012 metais LSAS administravo Lietuvos studento pažymėjimo projektą.

Nuorodos redaguoti