Lietuvos dailės istorikų draugija

Lietuvos dailės istorikų draugija (LDID) – Lietuvos visuomeninė profesinė organizacija, vienijanti profesionalius dailės istorikus ir dailėtyrininkus.

IstorijaKeisti

Įkurta 1995 m. Kultūros ir meno instituto (dab. Kultūros, filosofijos ir meno institutas) Dailėtyros skyriaus iniciatyva, siekiant suvienyti įvairiose šalies mokslo ir kultūros institucijose dirbančius specialistus. Norą būti draugijos nariais pareiškė penkiasdešimt dailėtyrininkų. LDID pirmąja pirmininke vienbalsiai buvo išrinkta Ingrida Korsakaitė.

VeiklaKeisti

Lietuvos dailės istorikų draugija rengia konferencijas, diskusijas, susitikimus, minėjimus, padeda dailėtyrininkams gerinti tarpinstitucinius ryšius. Visuotiniai susirinkimai šaukiami kelis kartus per metus, renkama taryba (veikia 3 metus). 2008 m. vienijo 65 narius, įvairių kartų dailėtyrininkus. Narystė dailėtyrininkams padeda gerinti tarpinstitucinius ryšius, plėtoti profesinę veiklą, nesusijusią su tiesioginėmis pareigomis.

Draugija leidžia biuletenius (1996, 2006 m.), knygas, paskelbė peticijų dėl Lietuvos kultūros paminklų išsaugojimo. [1]

NariaiKeisti

Draugijos nariais buvo arba yra: Stasys Abramauskas, Aleksandra Aleksandravičiūtė, Rasutė Andriušytė-Žukienė, Lina Balaišytė, Lijana Birškytė-Klimienė, Rasa Butvilaitė, Osvaldas Daugelis, Marija Drėmaitė, Marius Iršėnas, Asta Giniūnienė, Lolita Jablonskienė, Giedrė Jankevičiūtė, Rūta Janonienė, Teresė Jurkuvienė, Kristina Jokubavičienė, Margarita Janušonienė, Marius Iršėnas, Dalia Klajumienė, Ingrida Korsakaitė, Laima Laučkaitė, Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė, Algimantas Mačiulis, Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Marija Matušakaitė, Giedrė Mickūnaitė, Agnė Narušytė, Lijana Natalevičienė, Tojana Račiūnaitė, Vytenis Rimkus, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Gabija Surdokaitė-Vitienė, Regimanta Stankevičienė, Helmutas Šabasevičius, Laima Šinkūnaitė, Dalia Vasiliūnienė, Rūta Birutė Vitkauskienė, Gintautė Žemaitytė.

orsakaitė – 1995–1998 m.;

BibliografijaKeisti

  • LDID narių bibliografija 1995–2004 m. / Sud. A. Giniūnienė, D. Vasiliūnienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005.
  • Liudui Truikiui – 100, 2005 m.
  • LDID biuletenis / Sud. Jolita Mulevičiūtė, Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla : Lietuvos dailės istorikų draugija, 2006.
  • Kuriantis protas brangesnis nei turtai… : [skiriama dailėtyrininkei Marijai Matušakaitei : straipsnių rinkinys / sudarytoja Giedrė Mickūnaitė]. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.
  • Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai / sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė ; [iliustracinę medžiagą sudarė Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė]. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla : Lietuvos dailės istorikų draugija, 2010.

ŠaltiniaiKeisti

  1. Lietuvos dailės istorikų draugija. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIII (Leo-Magazyn). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. - 205 psl.

NuorodosKeisti