Liepsnosvaidis – ginklas, išsviedžiantis degančio skysčio arba dujų arba skysčio su dujomis čiurkšlę, skirtą žudyti žmones,naikinti statinius, mašinas ir kitą kovos techniką.

Kariniai liepsnosvaidžiai šaudo degiaisiais skysčiais, o ne dujomis, kas užtikrina ilgą stabilią ir taiklią čiurkšlę, svarbią kariniame liepsnosvaidžių naudojime. Tuo tarpu civiliniai liepsnosvaidžiai (pvz., naudojami augalijos deginimui) naudoja suslėgtas degiąsias dujas, kas pigiau.

Liepsnosvaidžių rūšys redaguoti

  • lengvasis liepsnosvaidis (kitaip dar kuprininis liepsnosvaidis; rus. ранцевый огнемёт) – vieno žmogaus valdomas ir nešiojamas liepsnosvaidis. Jo degusis mišinys būna balionuose (viename ar keliuose), kuriuos karys nešioja ant nugaros. Atskirame balione būna suspaustos dujos, panaudojamos degiajam mišiniui išsviesti. Kai kurie lengvieji liepsnosvaidžiai degųjį mišinį iššauna parako užtaisais. Balionuose būna 15-20 l degiojo skysčio, kurio užtenka 3-5 šūviams (pliūpsniams).
  • sunkusis pėstininkų liepsnosvaidis (rus. тяжёлый пехотный) – liepsnosvaidis, sumontuotas ant lafeto (paprastai dviračio). Susideda iš trijų keičiamų balionų, kurie kiekvienas turi žiotis, parako sviedimo užtaisą, padegimo įtaisą, mechaninį arba elektrinį šovimo mechanizmą. Užtaisyto ginklo masė siekia 200 kg, vienu šūviu iššaunama apie 20 l padegamojo mišinio, svaidymo tolis ~200 m.
  • savaeigis liepsnosvaidis – savaeigės bokštelyje sumontuotas liepsnosvaidis. Degiojo mišinio rezervuarai savaeigės viduje. Svaidymo tolis iki 180 m.
  • tanko liepsnosvaidis – tanke montuojamas liepsnosvaidis, pagrindinis ar pagalbinis tanko ginklas. Degiojo mišinio rezervuarai gali būti tiek viduje, tiek ant tanko, tiek specialioje priekaboje.

Liepsnosvaidžius primenantys ginklai redaguoti

Tarybinėje – rusiškoje klasifikacijoje liepsnosvaidžiais vadinami ir šie ginklų tipai, kurie iš tikrųjų turėtų būti priskirti kitoms klasėms.

  • reaktyvinis liepsnosvaidis (rus. реактивный огнемёт) – tai iš esmės reaktyvinis granatsvaidis, iššaunantis reaktyvinį sviedinį su degiojo mišinio ar termobariniu užtaisu.
  • savaeigis reaktyvinis liepsnosvaidis – vikšrinė savaeigė, ginkluota salviniu reaktyviniu liepsnosvaidžiu. Tai savaeigė TOS-1 Buratinas.
  • liepsnosvaidinis fugasas (rus. огнеметный фугас) – į žemę įkasamas nuotolinio valdymo vienkartinis liepsnosvaidis, mišinį iššaunantis parako užtaisu.[1]

Nuorodos redaguoti

  1. Огнеметный фугас ФОГ

Nuotraukos: