Laivo kapitonas

Laivo kapitonaslaivo savininko patikėtinis, laivo įgulos vadovas, kuris atsako už keleivių ir įgulos saugumą, laivo ir gabenamo krovinio išsaugojimą.

Laivo kapitonas – tai darbuotojo klasifikacijos laipsnis, taip pat karininko laipsnis.

Laivo kapitono pareigosKeisti

Laivo kapitonas įstatymo ir savo įgaliojimų ribose atstovauja valstybę ir laivo savininką, vadovauja laivo įgulai ir užtikrina visų laive esančių žmonių saugumą, jų turto, laivo ir gabenamo krovinio išsaugojimą.

Laivo kapitonas privalo:

  • Užtikrinti valstybės pasirašytų tarptautinių dokumentų, reglamentuojančių jo ir jo įgulos veiklą ir teisėtą laivo savininko instrukcijų vykdymą.
  • Užtikrinti, kad plaukiojimo metu laive būtų galiojantys laivo dokumentai, bei diplomai tų įgulos narių, kuriems jie privalomi (pagal jų užimamas pareigas).
  • Nustatytu laiku, arba kompetetingoms komisijoms reikalavus, laivą, jo įrangą ir aprūpinimą pateikti sertifikavimui arba patikrinimui.
  • Užtikrinti laivo įrenginių būklę pagal tarptautinių sutarčių nuostatas, valstybės įstatymus ir taisykles, laivo savininko instrukcijas bei rekomendacijas.

Kapitono teisėsKeisti

Kapitonas valdo laivą vienvaldiškumo principo pagrindu (valdymas negali prieštarauti statutui ir jį numatančiam pagrindiniam įstatymui).

Visi nurodymai dėl laivo veiklos perduodami tik kapitonui, kuris atsako už jų vykdymą. Kapitonas lieka aukščiausia valdžia, net jei laive esama aukštesnio rango asmenų. Tokie asmenys gali išsakyti kapitonui savo pageidavimus, tačiau neturi teisės komanduoti, kaip iš tiesų tvarkyti ir valdyti laivą. Ginantis nuo piratų ar sukilus laivo įgulai kapitonas turi teisę vartoti šaunamąjį ginklą ir kitas panašias priemones.

Be laivo kapitono sutikimo joks asmuo negali būti priimtas ar pasišalinti savavališkai į ir iš laivo įgulą/įgulos.

Kažkada turėjęs teisę laivuose poras tuokti, kapitonas dabar tokios teisės nebeturi, tačiau kapitonas turi teisę pasirašyti mirties liudijimą.

NuorodosKeisti

Vikiteka