Laisvoji Lietuva (JAV)

Laisvoji Lietuva – JAV lietuvių dvisavaitis laikraštis, ėjęs Čikagoje iki 1996 m. rugpjūčio 19 d.

Istorija redaguoti

Įsteigtas 1946 m. rugpjūčio 1 d. Memingene (Vokietija). Leido ir redagavo Stepas Vykintas. 1948 m. gegužės 31 d. leidimą perėmė vietoje Lietuvių nacionalistų partijos įsteigtas Lietuvos atgimimo sąjūdis, kuris jį leido iki 1996 m. Vokietijoje rotatoriumi buvo leidžiamas iki 1950 m. gegužės 7 d. Stepui Vykintui susirgus, 1947 m. redagavo Simas Miglinas.

1950 m. gegužės 18 d. – 1952 m. rugpjūčio 19 d. buvo spausdinamas Toronte (Kanada). Leido S. Jakubickas.

Nuo 1953 m. rugpjūčio 17 d. buvo leidžiamas Čikagoje (JAV). Leidėjai Juozas Balčiūnas, Kazys Oželis, V. Kačinskas, K. Radvila, Valerijonas Šimkus. Tiražas 1985 m. – 2000 egz. Nuo 1982 m. vasario mėn. buvo leidžiamas mėnesinis priedas „Lietuvos pajūris“, skirtas Mažosios Lietuvos reikalams. Redaktorius Ansas Lymantas (Monrealis).

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 261 psl.