Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos civilinis kodeksas

(Nukreipta iš puslapio LTSR civilinis kodeksas)

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos civilinis kodeksas - Lietuvos TSR įstatymas, pagrindinis LTSR privatinės teisės sąvadas, civilinis kodeksas. Patvirtino LTSR Aukščiausioji Taryba 1964 m. liepos 7 d. Kodeksas įsigaliojo 1965 metų sausio 1 d. Kodeksą sudarė (ideologizuota, komunistinius lozungus skelbianti) Preambulė ir 610 straipsnių (8 skyriai, 50 skirsnių).

Uždaviniai redaguoti

Lietuvos TSR civilinis kodeksas reguliavo turtinius ir su jais susijusius asmeninius ne turtinius santykius, „siekiant sukurti materialinę-techninę komunizmo bazę ir vis labiau patenkinti materialinius ir dvasinius piliečių poreikius“. Įstatymo numatomais atvejais šis kodeksas reguliavo taip pat ir kitokius asmeninius ne turtinius santykius (LTSR CK 1 str. 1 d.).

Kodeksas skelbė, kad tarybinėje visuomenėje turtinių santykių pagrindas yra „socialistinė ūkio sistema ir socialistinė gamybos priemonių nuosavybė“, o Lietuvos TSR ūkinį gyvenimą nustato ir „duoda jam linkmę valstybiniai ekonominio ir socialinio vystymo planai“ (LTSR CK 1 str. 2 d.).

Reguliavimo dalykas redaguoti

Kodeksas reguliavo Kodekso 1 straipsnyje nurodytus santykius:

  • tarp valstybinių, kooperatinių ir kitų visuomeninių organizacijų;
  • tarp piliečių ir valstybinių, kooperatinių ir kitų visuomeninių organizacijų;
  • tarp piliečių.

TSR Sąjungos įstatymų numatomais atvejais santykių, kuriuos reguliavo šis kodeksas, dalyviais galėjo būti ir kitokios organizacijos.

Turtiniams santykiams, pagrįstiems administraciniu vienos šalies pavaldumu kitai, taip pat mokesčių ir biudžeto santykiams šio kodekso taisyklės buvo netaikomos.

Šeimos, darbo, žemės, kalnakasybos (!), vandens, miškų santykius, taip pat santykius kolūkiuose, kylančius iš jų įstatų, reguliavo atitinkamai šeimos, darbo, žemės, žemės gelmių, vandens, miškų ir kolūkiniai įstatymai.

Nuorodos redaguoti