LST TK37 Terminologija

LST TK37 Terminologija – technikos komitetas prie Lietuvos standartizacijos departamento (LSD), užsiimantis įvairių sričių Lietuvos standartuose ir tarptautinių standartų lietuviškuose vertimuose naudojamų terminų tarpusavio suderinamumu ir kokybe.

2009 m. LSD numatė labai susiaurinti TK37 darbų tematiką – palikti tik terminų tvarkybos standartizaciją. 2009 m. gegužės 14 d. įvykusiame ataskaitiniame susirinkime TK37 sustabdė savo veiklą, kadangi didžioji dalis komiteto ekspertų yra ne bendrosios terminų tvarkybos, o konkrečių sričių terminų žinovai. Komiteto ekspertai yra Lietuvos universitetų, mokslo institutų, kompanijų ir kitokių įmonių bei institucijų specialistai.
Iki tol TK37 pirmininkė buvo dr. Albina Auksoriūtė.
TK37 turėjo 6 pakomitečius:

  • PK 1 Terminologijos principai ir metodai (pirm. Albina Auksoriūtė)
  • PK 2 Kompiuterių taikymas terminologijoje (pirm. Vladas Tumasonis)
  • PK 3 Statyba (pirm. Jadvyga Žvironaitė)
  • PK 4 Mechanika ir transportas (pirm. Bronius Gražvydas Baranauskas)
  • PK 5 Sveikata ir žemės ūkis (pirm. Kastytis Beitas)
  • PK 6 Elektrotechnika ir elektronika (pirm. Vilius Palenskis)

Nuorodos

redaguoti