Kultūros paveldo departamentas

Kultūros paveldo departamentas – Kultūros ministerijos Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos institucija.

Buveinė

Prižiūri/tvarko kultūros vertybes, veda kultūros paveldo apskaitą, pristato kultūros paveldą visuomenei.

Istorija Keisti

1990 m. įsteigta Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcija, atsakinga už kultūros paveldo išsaugojimą, ir įkurtas paminklotvarkos departamentas.

1994 m. priėmus LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, LR kultūros paveldo inspekcija ir Paminklotvarkos departamentas reorganizuoti – įsteigtas Kultūros vertybių apsaugos departamentas, o tuo metu veikiusios Kultūros paveldo inspekcijos apygardos reorganizuotos į Kultūros paveldo departamento teritorinius padalinus.

2005 m. institucija pervadinta į Kultūros paveldo departamentą.

Skyriai Keisti

  • Apskaitos ir paveldotvarkos planavimo;
  • Kontrolės (Išvežamų į užsienį kultūros vertybių poskyris);
  • Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos;
  • Juridinis (Personalo administravimo ir dokumentų poskyriai);
  • Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės;
  • Administracinis.

Departamentui priklauso 10 teritorinių padalinių, jie įsikūrę visose Lietuvos apskrityse.

Nuorodos Keisti