Kriminalistikos žinynas

Kriminalistikos žinynas – kriminalinių mokslų ir praktikos žurnalas, leistas 19351940 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Leido Mykolas Žilinskas, nuo 1936 m. Nr. 7 – Brunonas Kalvaitis. Ėjo kas du mėnesiai. Spausdino Spindulio spaustuvė Kaune. Išėjo 33 numeriai.

Nagrinėjo kriminalistikos teorijos, istorijos klausimus, aiškino specialius baudžiamosios teisės ir nusikaltimų praktikos atvejus.

Bendradarbiavo S. Andriušis, J. Blažys, Antanas Jakobas, A. Kleman, Vladas Jurgutis, Izidorius Tamošaitis, J. Tomkus, Stasys Variakojis ir kt.

Redakcinė komisija: Brunonas Kalvaitis, Vladimiras Lazersonas, Kazys Oželis, P. Pamataitis, Augustinas Povilaitis, Jonas Gudaitis-Vabalas, Karolis Žalkauskas, Mykolas Žilinskas.

Redaktorius Augustinas Povilaitis. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 247 psl.