Korbanas (hebr.קרבן‏‎ dgs. korbanot 'קרבנות) – Jeruzalės šventykloje iki 70 m. ant šventyklos altoriaus vykęs švarių gyvulių, paukščių aukojimas už žydų nuodėmes. Galutinai sustabdytas sugriovus Antrąją šventyklą. Korbano aukai dažniausiai buvo parenkami avinai ir jaučiai. Aukojimą atlikdavo Levio genties kunigai, vadinami konahim.

Nojus po Tvano atnašauja galvijus ant akmeninio altoriaus, kaip kad buvo daroma iki Šventyklos pastatymo.

Nuorodos redaguoti