Kontroliuojančioji investicijų bendrovė

Kontroliuojančioji investicijų bendrovė – investicijų bendrovė, kurios turimas investicijų portfelis nėra diversifikuotas ir ji nėra išleidusi išperkamųjų akcijų.

Kontroliuojančioji investicinė bendrovė gali būti įsteigta tik reorganizavus investicinę akcinę bendrovę, taip pat kitos rūšies įmonę (išskyrus investicinį fondą ir uždarąjį investicinį fondą).