Konkurencijos teisė

Konkurencijos teisė - ūkinės teisės pošakis; visuma teisės normų, skirtų saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę, reguliuoti konkurenciją ribojančią ar galinčią riboti viešojo administravimo subjektų bei ūkio subjektų veiklą ir nesąžiningos konkurencijos veiksmus, nustatyti šių subjektų teises, pareigas ir atsakomybę bei konkurencijos ribojimo ir nesąžiningos konkurencijos priežiūros teisinius pagrindus.

Konkurencijos teisės pagrindą sudaro teisės ir ekonomikos mokslų žinios. Ekonominių žinių poreikis ypač sustiprėjo pastaruoju metu, Europos Komisijai reformuojant konkurencijos teisę ir deklaruojant ekonominio požiūrio į konkurencijos teisės problemas poreikį.

Lietuvos konkurencijos teisė

redaguoti
Pagrindinis straipsnis – Lietuvos konkurencijos teisė.

Lietuvoje pagrindinis konkurencijos teisės šaltinis - Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas. Pirmasis konkurencijos įstatymas Lietuvoje buvo priimtas 1992 m., kuris buvo pagrįstas JAV konkurencijos teisės modeliu. Kita vertus, Lietuvai deklaravus savo apsisprendimą integruotis į Europos Sąjungą, 1999 m. Konkurencijos įstatymas buvo pakeistas nauja redakcija. Ši įstatymo redakcija atspindėjo Europos Sąjungos konkurencijos teisės modelį. Šiuo metu, Lietuvos konkurencijos teisė iš esmės atitinka Europos Sąjungos konkurencijos teisės ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse galiojančios konkurencijos teisės reikalavimus[1].

Konkurencijos įstatymo reikalavimų laikymąsi užtikrina Konkurencijos taryba (pirmininkas teisininkas Šarūnas Keserauskas, nuo 2010 m. balandžio 4 d.).

Konkurencijos teisės mokslas

redaguoti

Leidinių apie Lietuvos konkurencijos teisę nėra daug. Tokį doktrinos trūkumą lemia iš esmės minėtas konkurencijos teisės specialistų trūkumas ir leidinių apie Europos Sąjungos konkurencijos teisę gausa. Kita vertus, leidinių apie Lietuvos konkurencijos teisę galima rasti kai kuriuose anglų kalba leidžiamuose leidiniuose:

Konkurencijos teisės praktika

redaguoti

Kompleksinių (teisės ir ekonomikos) žinių poreikis teisinių paslaugų sektoriuje sąlygoja situaciją, kad rinkose paprastai egzistuoja vos keletas advokatų kontorų, kurios ne tik deklaruoja, tačiau ir iš tiesų specializuojasi konkurencijos teisėje. Tai būdinga tiek Lietuvai, tiek kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms. Išimtį sudaro tik Londono ir Briuselio (Belgija) advokatų kontoros, kurios praktikuoja Europos Sąjungos teisę ir teikia paslaugas visoje Europos Sąjungoje. Kita vertus, net ir šioje rinkoje egzistuoja pirmaujančios advokatų kontoros, kurios laikomos pagrindiniais konkurencijos teisės konsultantais.

Lietuvoje, teisės žinyno „Legal 500“ duomenimis[2], konkurencijos teisėje pirmauja advokatų kontora „LAWIN“ (advokatai Marius Juonys, Karolis Kačerauskas, Laura Šlepaitė). Kitos kontoros „Bernotas & Dominas Glimstedt“ (R. Stanikūnas, A. Ivanauskas), „Baltic Legal Solutions Lithuania“, „Motieka & Audzevičius“, „RR Alliance“ (Irmantas Norkus, Eligijus Burgis), „Sorainen“ (Lauras Butkevičius), „Tark Grunte Sutkiene“ (Lina Darulienė).

Literatūra

redaguoti
 • Darulienė L. Europos Bendrijos ir Lietuvos konkurencijos teisės šaltiniai // Jurisprudencija: LTU mokslo darbai. 2002. T. 27(19)
 • Darulienė L. Konkurencijos teisės taikymo ypatumai reguliuojant bankų veiklą ES ir Lietuvoje“. Socialinių mokslų (teisės krypties) disertacija.
 • Norkus I. Draudžiami susitarimai pagal Europos Bendrijos konkurencijos teisę. Socialinių mokslų (teisės krypties) disertacija.
 • Švirinas D. Vertikaliųjų susitarimų reglamentavimas konkurencijos teisėje. Socialinių mokslų (teisės krypties) disertacija.
 • Red. Maher M. Dabbah, Barry E. Hawk, "Anti-Cartel Enforcement Worldwide", Cambridge (dalis apie Lietuvos konkurencijos teisę, autoriai Jaunius Gumbis, Marius Juonys, Karolis Kačerauskas)
 • J.Gumbis, M.Juonys, K.Kačerauskas, L.Šlepaitė, "Competition Law in Lithuania"[neveikianti nuoroda], 2011, Kluwer Law International.
 • Audzevičius R., Samulevičius T. „Private Antitrust Litigation in Lithuania“ (dalis apie Lietuvos konkurencijos teisę leidinyje “Private Antitrust Litigation 2012“). Londonas: Law Business Research, 2011.
 • Radzihovsky E., Kolesnikovas G. “Shares v. assets”. The guide to Mergers and Acquisitions 2012.
 • Audzevičius R., Samulevičius T. „Competition Litigation in Lithuania“ (dalis apie Lietuvos konkurencijos teisę leidinyje “The International Comparative Legal Guide to: Competition Litigation 2012“). Global Legal Group 2011.
 • Audzevičius R., Samulevičius T., Juozaitis M. „Antitrust in Lithuania“ (dalis apie Lietuvos konkurencijos teisę leidinyje “The European Antitrust Review 2012“). Londonas: Law Business Research, 2011.
 • Radzihovsky E., Kolesnikovas G., Audzevičius R. „Cartel Regulation in Lithuania“ (dalis apie Lietuvos konkurencijos teisę leidinyje “Cartel Regulation 2012“, Getting the Deal Through). Londonas: Law Business Research, 2012.
 • Radzihovsky E., Kolesnikovas G., Audzevičius R. „Vertical Agreements in Lithuania“ (dalis apie Lietuvos konkurencijos teisę leidinyje “Vertical Agreements 2012“ Getting the Deal Through). Londonas: Law Business Research, 2012.
 • Audzevičius R., Samulevičius T. „The Private Competition Enforcement in Lithuania“ (dalis apie Lietuvos konkurencijos teisę leidinyje „The Private Competition Enforcement Review“). Londonas: Law Business Research, 2011.
 • Radzihovsky E., Kolesnikovas G., Kozubovksa B. „Merger Control in Lithuania“ (dalis apie Lietuvos konkurencijos teisę leidinyje „The Merger Control Review“). Londonas: Law Business Research, 2011.


Šaltiniai

redaguoti