Knygų leidimo komisija

Knygų leidimo komisijaLietuvos Švietimo ministerijos leidykla, veikusi 19191940 m. Kaune; vienintelė tuo metu valstybinė leidykla Lietuvoje.

Istorija redaguoti

Leidyklą įsteigė ir jos veikla rūpinosi valstybės ir visuomenės veikėjai, rašytojai, pedagogai, mokslininkai: Juozas Tūbelis, Pranas Mašiotas, Juozas Vokietaitis, Antanas Vireliūnas, Bernardas Kodaitis, Pranas Dovydaitis, Antanas Busilas, Vincas Krėvė. Prozos kūriniams versti ir leisti 1927 m. įsteigta Lietuvos universiteto, (nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo universitetas) Humanitarinių mokslų fakulteto leidykla „Universitas“. 1940 m. reorganizuota, vėliau leidykla „Šviesa“.

Veikla redaguoti

Leidykla dirbo pagal leidybos programą. Leido vadovėlius mokykloms, juos derino su mokyklų programomis, lietuvių ir užsienio autorių veikalus, organizavo knygų vertimą. Išleido 530 numeruotų leidinių, daugiausia mokomosios literatūros: vadovėlių pradinėms (pagrindiniai autoriai: Pranas Mašiotas, Jonas Murka ir kiti) ir aukštesniosioms mokykloms (autoriai: Jurgis Elisonas, Adomas Dambrauskas-Jakštas, Augustinas Janulaitis, Konstantinas Šakenis ir kiti), užklasinių skaitinių knygų. Išleido lietuvių ir užsienio autorių grožinės literatūros veikalų.[1]

Bibliografija redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Knygų leidimo komisija. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XV (Mezas-Nagurskiai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. 772 psl.