Kintamumas (rinka)

Kintamumas (angl. volatility) – statistinis rodiklis, charakterizuojantis rinkos kainų tendencijos ar pajamų tendencijos keistis. Yra vienas iš svarbiausių rodiklių valdant finansines rizikas. Dažniausiai skaičiuojamas metinis kintamumas. Kintamumas nurodomas absoliučiai(100$ ± 5$) arba dalimi nuo pradinės kainos (100$ ± 5 %).


Kintamumo apskaičiavimas

redaguoti

Metinis kintamumas   proporcingas standartiniam nuokrypiui   vertė dalinama iš laiko periodo kvadratinės šaknies:

 ,

kur   – laiko periodas metais. Kintamumas   iš laiko intervalo   (nurodomas metais) apskaičiuojamas metinio kintamumo pagrindu sekančiu būdu:

 .

Pavyzdžiui, jeigu standartinis nuokrypis dienos laikotarpiu sudaro 0,01, o metuose yrа 252 prekybinių dienų (t. y. laiko periodas – 1 diena = 1/252 metų), tai vidutinis kintamumas bus:

 .

Kintamumas už mėnesį (t. y. už   metų) bus:

 .