Kadruotoji divizija

Kadruotoji divizija (rus. кадрированная дивизия; angl. cadre division) – divizijų rūšis Rusijos Federacijos ginkluotosiose pajėgose.

Šios divizijos masiškai atsirado žlugus Tarybų Sąjungai. Kai kurių motorizuotų šaulių ir tankų divizijų personalas buvo labai sumažintas (dažnai iki maždaug 500 žmonių), sandėliuose išsaugant visą sunkiąją ir kitokią ginkluotę. Daug tokių divizijų buvo pavadintos ginkluotės ir technikos saugojimo bazėmis (rus. база хранения вооружения и техники; БХВТ. Jos turi visą pilnavertei tankų ar motorizuotų šaulių divizijai reikalingą techniką ir ginkluotę, tačiau personalo yra tik tiek, kad pakanka tą techniką prižiūrėti ir saugoti.

Numatyta, kad karo atveju tokias divizijas papildys iš atsargos pašaukti kareiviai ir karininkai (mobilizacija) ir jos įgis atitinkamą kovinę gebą. Taikos metu tokia divizija negali vykdyti jokių kovos veiksmų.

Kadruotieji daliniai egzistavo ir paskutiniais TSRS egzistavimo metais. Pvz., 150-oji motošaulių divizija (Užbaikalės karinė apygarda) 1972 m. kovo mėn. buvo performuota kaip kadruota. Tokia ji buvo iki 1976 m. guodžio, kai tapo mokomąja divizija. 1990 m. Telšiuose buvo dislokuotas kadruotas jūrų pėstininkų pulkas[1].

NuorodosKeisti

  1. 26. 1992-04-05 – 1992-04-09 įvykių suvestinė Leidinyje: Rusijos kariuomenės išvedimas iš Lietuvos dokumentuose. V.:2005. p. 52-54.