Jurgis Stačiokas (1894 m. Skriaudžių k., Prienų r.1977 m. Athole, MA, JAV) – vargonininkas ir chorvedys.

BiografijaKeisti

1913 m. atvykęs į JAV, muzikos mokėsi pas K. Strumskį, J. Jankų ir J. Žilevičių. Kurį laiką vargonininkavo Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje Patersone, NJ, o vėliau iki mirties Šv. Pranciškaus lietuvių parapijoje Athole. 1934 m. lapkričio 18 d. jo vadovaujamas choras atliko J. Žilevičiaus naujus Mišparus, buvo išmokęs nemažai mišių, giesmių ir dainų. 1938 m. J. Stačiokas įkūrė „Aušros" chorą Gardnere, MA. Statė muzikinius veikalus, rengė koncertus lietuvių kolonijose, dalyvavo 1939 m. Pasaulinės parodos Niujorke Lietuvių dienos koncerto programoje.

Nuo 1933 m. buvo ALRK Vargonininkų sąjungos narys.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.