Junginiai

Junginiai kombinatorikoje gaunami įvairiai jungiant tam tikros baigtinės aibės elementus.

Skiriamos trys pagrindinės junginių rūšys:

Junginiai, kuriuose elementai gali kartotis, vadinami kartotiniais junginiais.