Jonas Mykolas Burkus

Jonas Mykolas Burkus (1839 m. spalio 11 d. Noriuose, Pasvalio raj.1919 m. ten pat) – liaudies poetas.

Eiliavo kaimo buities, papročių temomis, parašė kūrinių, atsiliepiančių į platesnio gyvenimo įvykius (Spaudos atgavimo daina, 1904; Japonų karo daina, 1905). Parašytiems tekstams pats kūrė melodijas, žymėdamas jas savais ženklais. Populiarios emigrantų dainos Užaugau Pasvaly autorius. Eilės dainiškos formos, leksine ir poetine raiška artimos liaudies dainoms. Diduma jų likę rankraščiais.

Nuorodos redaguoti

Lietuvių literatūros enciklopedija[neveikianti nuoroda]