Jonas Mikutavičius

Jonas Mikutavičius (1870 m. gegužės 17 d. Šeduvoje, Raseinių apskr. – 1963 m. rugsėjo 25 d. Minersville, PA, JAV) – vargonininkas ir chorvedys.

BiografijaKeisti

Vargonuoti mokėsi pas Šeduvos vargonininką Stanislovą Tautkevičių ir J. Naujalio vargonininkų kursuose Kaune. 1905 m. atvykęs į JAV, apie trejus metus vargonininkavo Providence, RI, o vėliau iki mirties vargonininkavo ir vadovavo chorui Šv. Pranciškaus lietuvių parapijoje Minersville. Chorą išmokė daug giesmių, mišių, mišparų ir dainų, statė įvairius veikalus, nemažai koncertavo ir dalyvavo tautiniuose renginiuose. Su choru dalyvavo JAV 150-mečio jubiliejinėse iškilmėse Filadelfijoje ir 1939 m. Pasaulinės parodos Lietuvių dienoje Niujorke, buvo vienas iš Pensilvanijos Lietuvių dienų organizatorių.

Padėjo organizuoti ALRK Vargonininkų sąjungą – nuo 1916 m. jos narys, aktyvus Baltimores provincijos Vargonininkų sąjungos narys ir provincijos kuopos valdybos pirmininkas. Sūnus Vincentas Mikutavičius, taip pat vargonininkas, vargonininkavo ir vadovavo chorams Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje St. Clair, PA, ir Šv. Pranciškaus lietuvių parapijoje Minersville.

Nuo 1935 m. ALRK Vargonininkų sąjungos narys.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.