Jaunojo menininko premija

Jaunojo menininko premija – premija, kurią skiria Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Kandidatais premijas gauti gali būti siūlomi jaunieji menininkai (asmenys nuo 14 iki 35 metų) arba jaunųjų menininkų kolektyvai.

Kandidatų siūlymas

redaguoti

Kandidatus turi teisę siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys (profesionalūs menininkai arba meno vertintojai). Vienas fizinis ar juridinis asmuo gali siūlyti ne daugiau nei vieną kandidatą Metų debiuto ar Jaunojo kūrėjo premijai gauti. Siūlant kandidatus pateikiamos rekomendacijos, kandidatų kūrybinės veiklos aprašymai ir kt.

Kasmet skiriamos 2 rūšių premijos: Metų debiuto premija ir trys Jaunojo kūrėjo premijos.

Metų debiuto premija

redaguoti

Metų debiuto premijos dydis yra 2400 Lt. Ši premija skiriama už geriausią jaunojo menininko arba jaunųjų menininkų kolektyvo debiutą profesionaliojo meno srityje einamaisiais kalendoriniais metais, išsiskyrusį kūrybiniu novatoriškumu ir gerai įvertintą profesionalių meno vertintojų.

Jaunojo kūrėjo premija

redaguoti
  • Jaunojo kūrėjo premijos dydis yra 3200 Lt. 3 premijos skiriamos jauniesiems menininkams arba jaunųjų menininkų kolektyvams už pastarųjų 3 metų kūrybą, gerai įvertintą profesionalių meno vertintojų ir sulaukusią visuomenės pripažinimo.

Nuorodos

redaguoti