Itaipu (guaranių k. Itaipu, “dainuojantys akmenys; port. ir isp. Itaipú) – šiuo metu galingiausia planetos hidroelektrinė, užtvenkusi Paranos upę. Pradėjo veikti 1984 m., paskutiniai du iš planuotų 18 generatorių paleisti 1991 m. 2007 m. paleisti dar du papildomi generatoriai.

Itaipu elektrinė

Elektrinės užtvankos ilgis 7,7 km, vidutinis debitas 10651 m³/s, aukščių skirtumas 120,3 m (nuo 220,3 iki 100 m altitudės). Pastačius elektrinę, susiformavo 200 km ilgio ir 1400 km² ploto marios.

18 turbinų po 700 megavatų (suminis didžiausias galingumas 12,6 gigavatų) per metus pajėgia pagaminti vidutiniškai 108 teravatvalandžių elektros energijos, tačiau faktinė gamyba siekia 90 TWh per metus. Ateityje, augant energijos poreikiui, ypač Brazilijoje, planuojama paleisti dar du generatorius po 700 MW ir padidinti bendrą galingumą iki 14 GW, o energijos pardavimą – iki 100 GWh per metus.

Kinijoje statoma Trijų tarpeklių užtvanka bus didesnio nominalaus galingumo, tačiau manoma, kad pagal metinės elektros energijos gamybos apimtis Itaipu išliks pirmoje vietoje.

Elektrinės statyba buvo finansuojama perpus Brazilijos ir Paragvajaus lėšomis. Paragvajus didžiąją pagamintos energijos dalį parduoda Brazilijai, o likusios elektros energijos pakanka finansuoti 90 % Paragvajaus poreikių. Brazilijos energetinėje sistemoje Itaipu pagamina 25 % visos šalyje sunaudojamos elektros energijos.

Paragvajaus pusėje esantys generatoriai tiekia 50 Hz, o Brazilijos – 60 Hz srovę.

Itaipu elektrinė priskiriama prie šiuolaikinių inžinerinių pasaulio stebuklų.

Itaipu elektrinės panorama, slenksčiai kairėje uždaryti

Nuorodos redaguoti

Šiuolaikiniai inžineriniai pasaulio stebuklai