Istoriko klaida

Istoriko klaida vadinama argumentacijos klaida, daroma manant, kad praeities sprendimų priėmėjai turėjo tokią pačia informaciją ir žiūrėjo iš tokios pačios perspektyvos, kaip kalbėtojas.

Terminas pasiūlytas istorijos profesoriaus Deivido Haketo Fišerio.

Pavyzdžiui:

  • Cezariui nevertėjo siekti valdžios, tai atvedė prie jo nužudymo.

Istoriko klaidos nereikia painioti su šiek tiek skirtinga klaida – prezentizmu, daroma, kai istoriniai įvykiai ar asmenybės vertinami taikant dabartinius moralės kriterijus.