Šį straipsnį yra pasiūlyta išskirti į du ar daugiau straipsnių!
Neakivaizdžias priežastis, dėl kurių palikta ši žymė, galite sužinoti ir aptarti aptarime (papildomos informacijos gali būti istorijoje).

Matematikoje inversija – loginis veiksmas, kurį atlikus esama loginė reikšmė pakeičiama priešinga. Jis žymimas sutartiniu ženklu not („ne“), kai kada šauktuku (!) arba (specifiniais atvejais, bitų inversija) tilde (~).[1]

Loginis elementas NE (invertorius)
x ne x
ne taip
taip ne

Inversijos operacija visada turi tik vieną argumentą.

Literatūroje inversija – (lot. inversio – „apvertimas“, „perstatymas“) apgręžimas, apvertimas. Stilistinė figūra – įprastinės žodžių tvarkos keitimas sakinyje; neįprasta žodžių tvarka.

Šaltiniai redaguoti

Nuorodos redaguoti