Inkoherencija

Inkoherencija (angl. incoherence) - kalbos nerišlumo reiškinys, kai kalba dažniausiai nesuprantama, nes tarp žodžių, frazių ar sakinių nėra prasmės ryšio. Daug sakinių neužbaigti ir nesusiję, kalbos tema staigiai kintanti, vartojami sumaišyti žodžiai, žodžių daryba sudarkyta.

Netaisyklingos tarminės konstrukcijos, būdingos kai kurioms etninėms grupėms ar tam tikrų vietovių gyventojams arba esančios dėl išsilavinimo stokos ar žemo intelekto, nėra inkoherencija. Inkoherencija nevadinami ir atvejai, kai kalba sutrikusi dėl afazijos.

Inkoherencijos priežastys gali būti organiniai psichikos sutrikimai, schizofrenija ir kitos psichozės.