Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus.
Jei galite, sutvarkykite.

ISO 9000 – kokybės valdymo sistemų standartų šeima. Atitikimas ISO 9000 šeimos standartui nereiškia, kad prekė ar paslauga būtinai bus kokybiška. Tai tik vienas iš vadybos ir kontrolės standartų. ISO 9000 prižiūri ISO, Tarptautinė standartizacijos organizacija, o administruoja akreditavimo ir atestavimo organizacijos. Kai kurie iš ISO 9001 (kuris yra vienas iš ISO 9000 standartų) reikalavimų yra tokie:

 • procedūros, apimančios visus svarbiausius verslo procesus;
 • priežiūros procesas, leidžiantis įsitikinti, kad procedūros efektyvios;
 • atitinkamų dokumentų laikymas;
 • defektų tikrinimas, jų koregavimas esant reikalui;
 • pastovus individualaus proceso ir kokybės sistemos efektyvumo peržiūrėjimas; ir
 • pastovus tobulėjimas

Kompanija arba organizacija, kuri buvo patikrinta ir patvirtinta, kaip atitinkanti ISO 9001, gali viešai skelbti, kad turi ISO 9001 sertifikatą arba, kad yra registruota ISO 9001. ISO 9001 sertifikatas negarantuoja galutinės produktų arba paslaugų kokybės; jis garantuoja, kad buvo pritaikytas formalizuotas verslo procesas. Iš tikrųjų, kai kurios kompanijos priima ISO 9001 sertifikatą, kaip rinkodaros įrankį.

Nors standartų kilmė buvo gamyba, dabar šie standartai taikomi įvairių tipų organizacijoms. „Produktas“ ISO kalboje gali reikšti fizinį objektą, paslaugas arba programinę įrangą. Iš tikrųjų, pagal ISO 2004 metais, „paslaugų sektoriai šiuo metu turi daug didesnį ISO 9001:2000 sertifikatų skaičių – apytiksliai 31 % iš visų išduotų sertifikatų“ [1].

ISO 9000 šeima

redaguoti

ISO 9000 apima tokius standartus:

 • ISO 9000:2000, kokybės valdymo sistemos – Pagrindiniai principai ir žodynas. Apibūdina, kas tai yra kokybės valdymo sistemos bei pagrindinę ISO 9000 standartų serijos kalbą. Patariamasis dokumentas, nenaudojamas atestacijos tikslams, bet tai yra svarbus dokumentas, padedantis suprasti terminus ir žodyną, susijusį su kokybės valdymo sistemomis. 2005 metais, buvo išleisti atnaujinti ISO 9000:2005 standartai, taigi, dabar rekomenduojama remtis ISO 9000:2005.
 • ISO 9001:2000 Kokybės valdymo sistemos – Reikalavimai skirti naudoti organizacijose, užsiimančiose dizainu, plėtra, gamyba, instaliavimu ir bet kokio produkto aptarnavimu arba bet kokių paslaugų tiekimu. Šis standartas pateikia daugybę reikalavimų, kuriuos organizacija turi įvykdyti, norėdama pasiekti visiško klientų pasitenkinimo, suteikdama nuoseklias paslaugas ir produktus, atitinkančius klientų lūkesčius. Šis standartas apima pastovų (tai yra planuotą) kokybės valdymo sistemų tobulinimą. ISO 9004:2000 pateikia daug užuominų, kaip tą būtų galima pasiekti.

Tai vienintelė sąlyga, kuria trečiosios-šalies auditoriai garantuoja sertifikatą. Reikia paminėti, kad sertifikatas nėra apibūdinamas kaip organizacijos „reikmuo“, skatinantis naudoti ISO 9001 (žiūrėti ISO 9001:2000 1 skyrius „Tikslas“), bet šiam tikslui jis gali būti naudojamas (žiūrėti ISO 9001:2000 0.1 skyrius „Įvadas“),

 • ISO 9004:2000 Kokybės valdymo sistemos – Tobulinimo rekomendacijos. Apima pastovų tobulinimą. Pataria, kaip galite sustiprinti jau naudojamą sistemą. Šis standartas specifiškai teigia, kad jis nėra įgyvendinimo direktyva.

ISO 9001 šeimoje yra daug daugiau standartų, gana daug jų netgi neturi numerio "ISO 900x". Pavyzdžiui, kai kurie standartai, 10.000 kategorijoje laikomi 9000 šeimos dalimi: ISO 10007:1995 kalba apie konfigūracijos vadybą, kuri daugumai organizacijų yra tik elementas išbaigtoje vadybos sistemoje. ISO teigia: „Sertifikato svarbos sureikšminimas nustelbia faktą, kad egzistuoja visa ISO 9000 standartų šeima. Organizacijos didžiausią vertę gauna tada, kai naujų serijų standartai naudojami integruotu būdu, vienas su kitu ir su kitais standartais, sudarydami ISO 9000 šeimos visumą.

Ankstesni ISO 9000, 9001, 9002 ir 9003 šeimos nariai buvo integruoti į 9001. Daugumoje atvejų, organizacija, teigianti, kad yra registruota ISO 9000, turi omeny ISO 9001.

ISO 9001 Turinys

redaguoti

ISO 9001:2000 Kokybės valdymo sistemos – Reikalavimai yra apytiksliai trisdešimties puslapių dokumentas, kurį galima gauti kiekvienos šalies nacionalinėje standartizacijos organizacijoje. Šio dokumento turinys yra toks:

 • Puslapis iv: įžanginis žodis
 • Puslapiai nuo v iki vii: Skyrius 0 Įvadas
 • Puslapiai nuo 1 iki 14: Bendrosios nuostatos
 • Skyrius 1: Taikymas
 • Skyrius 2: Normatyvinė nuoroda
 • Skyrius 3: Terminai ir apibrėžimai (nurodyti ISO 9001, nenurodyti ISO 9000)
 • Puslapiai nuo 2 iki 14
 • Skyrius 4: Kokybės valdymo sistema
 • Skyrius 5: Vadovybės atsakomybė
 • Skyrius 6: Išteklių vadyba
 • Skyrius 7: Produkto realizavimas
 • Skyrius 8: Matavimas, vertinamoji analizė ir gerinimas

Tiesą sakant, vartotojai turi susipažinti su visais skyriais nuo 1 iki 8, bet tik nuo 4 iki 8 aprašomas kokybės valdymo sistemos įgyvendinimas.

 • Puslapiai nuo 15 iki 22: Atitikimo lentelės ISO 9001 ir kitiems standartams
 • Puslapis 23: Bibliografija

Standartai nurodo šešis privalomus dokumentus:

 • Dokumentų kontrolė (4.2.3)
 • Įrašų kontrolė (4.2.4)
 • Vidinis auditas (8.2.2)
 • Netinkamų produktų/paslaugų kontrolė (8.3)
 • Korekciniai veiksmai (8.5.2)
 • Prevenciniai veiksmai (8.5.3)

Papildomai, ISO 9001:2000 Reikalauja Kokybės politikos ir Kokybės vadovo (į kurį gali būti arba nebūti įtraukti aukščiau išvardinti dokumentai).

ISO 9001:2000 santrauka neformalia kalba

redaguoti

Kokybės politika yra formalus valdymo teiginys, artimai susijęs su verslo ir rinkodaros planavimu ir kliento poreikiais. Kokybės politika suprantama ir vykdoma visais lygiais ir ją vykdo visi darbuotojai. Kiekvienas darbuotojas turi turėti savo darbo tikslą.

 • Sprendimai apie kokybės sistemą priimami atsižvelgiant į užregistruotus duomenis, be to, sistemos atitikimas ir efektyvumas pastoviai tikrinami ir vertinami.
 • Tam, kad būtų galima atsekti produktų ir problemų šaltinį, įrašuose turi atsispindėti kaip ir kur žaliavos ir produktai buvo apdirbti.
 • Tam, kad galėtumėte sukontroliuoti savo kompanijos dokumentų kokybę, jums reikia dokumentuotos procedūros. Visi turi turėti priėjimą prie naujausių dokumentų bei žinoti, kaip juos naudoti.
 • Tam, kad galėtumėte palaikyti kokybės sistemą ir gaminti kokybę atitinkančius produktus, turite pasirūpinti tinkama infrastruktūra, ištekliais, informacija, įranga, matavimo ir kontrolės prietaisais bei aplinkos sąlygomis.
 • Jūs turite suplanuoti visus pagrindinius, jūsų kompanijoje vykstančius procesus; kontroliuoti juos tikrindami, vertindami ir analizuodami bei užtikrinti, kad produktų kokybės tikslai yra pasiekti. Jei negalite kontroliuoti proceso jį stebėdami, įsitikinkite, kad procesas pakankamai gerai apibrėžtas, ir, kad jūs galėsite atlikti pakeitimus tuo atveju, jei produktas neatitiks vartotojo poreikių.
 • Kiekvienam produktui, kurį jūsų kompanija gamina, turite nustatyti kokybės tikslus; planuoti procesą; dokumentuoti ir matuoti rezultatus, bei naudoti juos kaip tobulinimo įrankius. Apibrėžkite procesinius dokumentus, kurie jums bus reikalingi kiekviename procese (pastaba: „produktas“ yra techninė įranga, programinė įranga, paslaugos, apdirbtos medžiagos, arba išvardintų objektų kombinacija).
 • Turite apibrėžti pagrindinius etapus, kuriuose bus stebimas ir matuojamas procesas bei užtikrinti, kad visi stebėjimo ir matavimo prietaisai tinkamai prižiūrimi ir sukalibruoti.
 • Jūs turite turėti tikslius reikalavimus perkamam produktui. Turite apibrėžti vartotojo reikalavimus ir sukurti bendravimo su klientais sistemas, apimančias informaciją apie produktus, užklausas, sutartis, užsakymus, atsiliepimus ir nusiskundimus.
 • Tobulinant naujus produktus, jūs turite planuoti plėtros stadijas, numatydami tinkamą testavimą kiekvienoje iš stadijų. Turite testuoti ir dokumentuoti, ar produktas atitinka dizaino reikalavimus, priežiūros reikalavimus ir vartotojo poreikius.
 • Turite reguliariai apžvelgti vidinius auditus ir susirinkimus. Nustatykite, ar kokybės sistema veikia, ir kaip būtų galima ją patobulinti. Išspręskite esamas ir potencialias problemas. Registruokite savo veiklą ir priimamus sprendimus bei peržiūrėkite jų efektyvumą (pastaba: turite dokumentuoti vidinio audito procedūrą).
 • Dokumentuokite procedūrą, kuria sprendžiate iškylančius ir potencialius neatitikimus (problemos, apimančios tiekėjus arba klientus bei vidines problemas). Įsitikinkite, kad niekas nenaudoja netinkamo produkto, nuspręskite, ką darysite su netinkamais produktais, išsiaiškinkite pagrindinę problemos priežastį, bei visą tai užregistruokite, kad galėtumėte panaudoti kaip sistemos tobulinimo įrankį.

1987 versija

redaguoti

ISO 9000:1987 turi tokią pačią struktūrą kaip ir JK standartas BS 5750, turintis tris kokybės valdymo sistemų „modelius“, kurie buvo pasirinkti pagal organizacijų veiklos tikslus:

 • ISO 9001:1987 Modelis skirtas dizaino, tobulinimo, produkcijos, instaliavimo bei aptarnavimo kokybei užtikrinti, sukurtas kompanijoms ir organizacijoms, kuriančioms naujus produktus.
 • ISO 9002:1987 Modelis skirtas produkcijos, instaliavimo bei aptarnavimo kokybei užtikrinti, pagrįstas beveik ta pačia medžiaga kaip ir ISO 9001, bet neapima naujų produktų kūrimo.
 • ISO 9003:1987 Modelis skirtas finansinio patikrinimo ir testavimo kokybei užtikrinti, apėmė tik galutinę pagaminto produkto patikrą, neatžvelgiant į tai, kaip produktas buvo pagamintas.

ISO 9000:1987 Taip pat paveikė egzistuojantys US bei kiti gynybiniai standartai ("MIL SPECS"), gerai pritaikyti gamybai. Buvo pabrėžiamas procesinis atitikimas, o ne valdymo procesas – kuris iš esmės ir buvo viso ko pagrindas.

1994 versija

redaguoti

ISO 9000:1994 Pabrėžė kokybės užtikrinimą per prevencinius veiksmus, vietoj to, kad tikrintų galutinį produktą bei ir toliau reikalavo atitikimo dokumentinėms procedūroms įrodymų. Pirmojo leidimo trūkumas buvo tas, kad kompanijos vykdė reikalavimus, sukurdamos krūvas procedūrinių žinynų, taip tapdamos ISO biurokratijos įkaitėmis. Kai kuriose kompanijose, adaptavimosi ir tobulinimo procesą galėjo stabdyti kokybės sistema.

2000 versija

redaguoti

ISO 9001:2000 sujungia tris standartus 9001, 9002, ir 9003 į vieną, vadinamą 9001. Dizaino ir tobulinimo procedūros reikalingos tik tuomet, jei kompaniją iš tikrųjų įsitraukia į naujo produkto kūrimą. 2000 versija siekė radikaliai pakeisti mąstymą, sukurdama priekinę ir centrinę proceso vadybos koncepciją („Proceso vadyba “apėmė kompanijos užduočių ir veiklos stebėjimą ir optimizavimą, o ne galutinio produkto tikrinimą). Versija 2000 taip pat reikalavo vyresniųjų vykdančiųjų vadovų įsikišimo, tam, kad galima būtų integruoti kokybę į verslo sistemą bei išvengti kokybės funkcijų perleidimo jaunesniems administratoriams. Kitas tikslas yra pagerinti efektyvumą per proceso atlikimo metrikus – skaitmeninį užduočių ir veiklos efektyvumo matavimą. Tikimasi tikslesnio tobulinimo proceso ir kliento pasitenkinimo įvertinimo.

ISO 9000 standartus pastoviai peržiūri techniniai komitetai ir konsultacinės grupės, bendradarbiaudamos su šiuos standartus diegiančiais profesionalais.[2]

2008 versija

redaguoti

ISO 9001:2008 pristato tik jau egzistuojančių ISO 9001:2000 reikalavimų paaiškinimus ir kai kuriuos pokyčius, skirtus patobulinti suderinamumą su ISO14001:2004. Nėra jokių naujų reikalavimų. Tiesiog reikia patikrinti ar patobulinta kokybės valdymo sistema atitinka paaiškinimus pataisytoje versijoje.[3]

Atestacija

redaguoti

ISO pats organizacijų neatestuoja. Daugelyje šalių susikūrė akreditavimo institucijos, skiriančios atestavimo organizacijas, audituojančias organizacijas, kurios pateikia prašymus būti atestuotos pagal ISO 9001. Nors dažniausiai minima atestacija yra ISO 9000:2000, tikrasis standartas, pagal kurį organizacijos kokybės valdymo sistema gali būti atestuojama, yra ISO 9001:2000. Tiek akreditavimo institucijos, tiek ir atestuojančios organizacijos už savo paslaugas ima mokesčius. Įvairios akreditavimo institucijos turi abipuses sutartis, užtikrinančias, kad Akredituotos atestavimo institucijos (CB) yra pripažįstamos visame pasaulyje.

Besikreipianti organizacija yra vertinama pagal vietą, funkciją, produktus, paslaugas ir procesus; problemų sąrašas („reikalavimai veikti“ arba „neatitikimai“) pateikiamas vadovybei. Jei šiame sąraše nėra esminių problemų, atestavimo institucija išduos ISO 9001 sertifikatą kiekvienai aplankytai geografinei vietovei, iškart, kai tik gaus patenkinamą pagerinimo planą, kuriame nurodoma, kaip bus sprendžiamos išvardintos problemos.

ISO sertifikatas nėra išduodamas visam laikui, jis turi būti atnaujinamas atestavimo institucijos rekomenduojamais intervalais, paprastai kas trejus metus. Lyginant su Galimybių brandos modeliu ISO 9001 neturi kompetencijų gradavimo.

Tam, kad prisiregistruotumėte prie standartų, reikalaujamas dviejų tipų auditas: išorinės atestavimo institucijos auditas (išorinis auditas) ir vidinis, šiam reikalui apmokyto personalo, atliekamas auditas (vidinis auditas). Tikslas – tęstinis peržiūrėjimo ir įvertinimo procesas, patikrinantis ar sistema veikia taip, kaip turėtų veikti, išsiaiškinimas, kurioje vietoje ji gali būti patobulinta arba koreguojama, norint išvengti įvardintų problemų. Manoma, kad geriau, kai vidiniai auditoriai tikrina už savo įprasto vadovavimo ribų, nes taip jų sprendimai tampa labiau nepriklausomi.

Pagal 1994 standartą, audito procesas gali būti tinkamai nukreiptas atliekant sertifikato taisyklių laikymosi patikrinimą:

 • Pasakykite man ką darote (apibūdinkite verslo procesą)
 • Parodykite man kur tai aprašyta (nuorodos į procesinius žinynus)
 • Įrodykite, kad turi būti taip, kaip tai vyksta (pateikite dokumentinius įrodymus)

Neaišku kaip tai susiję su prevenciniais veiksmais.

2000 standartas naudoja proceso metodą. Atlikdami panašias funkcijas auditoriai turi atsisakyti įprasto auditavimo, mechaninio „atitikimo“, ir susikoncentruoti į riziką, padėtį bei svarbą. Tai reiškia, jie turi priimti daugiau sprendimų apie tai, kas yra efektyvu, o ne laikytis to, kas yra formaliai nurodyta. skirtumas nuo ankstesnio standarto gali būti paaiškintas taip:

Pagal 1994 versiją klausimas skambėjo taip „Ar jūs darote taip, kaip žinynas liepia jums daryti?“, o pagal 2000versiją klausimas yra toks „Ar šis procesas padės jums pasiekti užsibrėžtų tikslų? Ar šis procesas geras, ar jį galima dar kaip nors patobulinti?“.

ISO 19011 audito standartas taikomas ISO 9001 bei kitos valdymo sistemos EMS (ISO 14001), FSMS (ISO 22000) etc.

Pramonei būdingos interpretacijos

redaguoti

ISO 9001 standartas yra apibendrintas ir abstraktus. Jo dalys turi būti interpretuojamos ir pritaikomos tam tikrai organizacijai. Programinės įrangos tobulinimas nėra sūrio gaminimas arba konsultacinių paslaugų siūlymas; visgi, ISO 9001 direktyvos, būdamos verslo valdymo direktyvomis, gali būti pritaikytos visoms šioms veikloms. Įvairios organizacijos – policijos departamentai (JAV), profesionalios futbolo komandos (Meksika) arba miesto tarybos (JK) – sėkmingai įsidiegė ISO 9001:2000 sistemas.

Bėgant laikui, įvairūs pramonės sektoriai norėjo standartizuoti savo direktyvų interpretacijas savo rinkose. Tai iš dalies daroma tam, kad būtų galima užtikrinti, kad jų ISO 9000 versijos turi savo specifinius reikalavimus bei tam, kad būtų užtikrintas tinkamai apmokytų ir patyrusių auditorių darbas.

 • TickIT direktyvos yra ISO 9000 interpretacija, kurią sukūrė JK Prekybos taryba, tam, kad suderintų informacinių technologijų pramonės, ypatingai programinės įrangos plėtros procesus. AS 9000 yra Bazinės aviacijos kokybės sistemos standartas, kurį pritaikė didieji aviacijos gamintojai, tokie, kaip AlliedSignal, Allison Engine, Boeing, General Electric Aircraft Engines, Lockheed-Martin, McDonnell Douglas, Northrop Grumman, Pratt & Whitney, Rockwell-Collins, Sikorsky Aircraft, ir Sundstrand. Dabartinė versija yra AS 9100.
 • PS 9000 Tai standarto pritaikymas Farmacinėms pakavimo medžiagoms. Farmacinė kokybės grupė (PQG) Kokybės užtikrinimo institute (IQA) patobulino PS 9000:2001. Šio standarto tikslas yra pateikti visuotinai priimtiną farmacinių pakuočių tiekimo GPM struktūrą. Standartas remiasi ISO 9001: 2000 farmacinėms spausdintinėms ir kontaktinėms pakavimo medžiagoms.
 • QS 9000 Interpretacija, dėl kurios susitarė stambiausi automobilių gamintojai (GM, Ford, Chrysler). Šis standartas apima tokias technologijas, kaip FMEA ir APQP. QS 9000 šiuo metu pakeitė ISO/TS 16949.
 • ISO/TS 16949:2002] Interpretacija, dėl kurios susitarė stambiausi automobilių gamintojai (Amerikos ir Europos gamintojai); paskutinė versija pagrįsta ISO 9001:2000. Proceso metodas pabrėžiamas labiau, negu ISO 9001:2000. ISO/TS 16949:2002 apima visą ISO 9001:2000 tekstą ir automobilių pramonei būdingus reikalavimus.
 • TL 9000 Telekomunikacijų kokybės valdymo ir matavimo sistemų standartas, interpretacija, kurią patobulino telekomunikacijų konsorciumas, [4]. Dabartinė versija 4.0 nepanaši į ISO 9001 arba aukščiau minėtus standartus, TL 9000 apima standartizuotą produktų matavimą, kuris gali būti kontroliuojamas.1998 QuEST forumas patobulino TL 9000 kokybės valdymo sistemą, taip, kad ji atitiktų pasaulinės telekomunikacijų pramonės tiekimo grandinės kokybės reikalavimus.
 • ISO 13485:2003 medicinos pramonės ISO 9001:2000 ekvivalentas. Nors pakeistas standartas buvo interpretacija apie tai, kaip taikyti ISO 9001 ir ISO 9002 medicininiams prietaisams, ISO 13485:2003 yra atskiras standartas. Atitikimas su ISO 13485 nebūtinai reiškia atitikimą su ISO 9001:2000

Diskusijos dėl ISO 9000 efektyvumo

redaguoti

Debatai dėl ISO 9000 efektyvumo daugiausia apima tokius klausimus:

Ar ISO 9001:2000 kokybės principai vertingi? (Atkreipkite dėmesį, kad svarbi versijos data: 2000 ISO versija bandė susidoroti su kritika, kurios gavo ISO 9000:1994).

 • Ar jis padeda įdiegti ISO 9001:2000 atitinkančią kokybės valdymo sistemą?
 • Ar jis padeda gauti ISO 9001:2000 sertifikatą?

Privalumai

redaguoti

Pripažįstama, kad tinkama valdymo kokybė pagerina verslą, turi teigiamą poveikį investicijoms, rinkos daliai, pardavimų augimui, pardavimų maržoms, taip pat tai gali būti konkurencinis privalumas ir būdas išvengti bylinėjimosi tekste.[5] [6] Anot Wade [Jim Wade, ISO Valdymo sistemos – Gegužė-Birželis 2002] ir Barnes ["geras verslo jausmas-kelias į konfrontaciją ISO 9000" Frank Barnes verslo apžvalga, Pavasaris 2000.]kokybės principai ISO 9000:2000 yra tinkami; Barnes teigia, kad „ISO 9000 direktyvos pateikia visapusišką kokybės valdymo sistemų modelį, galintį kompaniją padaryti konkurencinga“. Barnes taip pat cituoja Lloyd‘s Kokybės užtikrinimo registro apžvalgą, kurioje teigiama, kad ISO 9000 padidino grynąjį pelną bei Deloitte-Touche apžvalgą, teigiančią, kad registracijos išlaidos atsipirko per trejus metus. Pagal the Providence Business News ["Priežastys, kodėl kompanijos turėtų įsigyti ISO sertifikatą", Providence Business News, rugpjūčio mėn. 28d., 2000.], ISO įdiegimas dažnai suteikia tokius privalumus:

 • Sukuriama efektyvi ir veiksminga veikla
 • Padidėja klientų pasitenkinimas ir išlaikymas
 • Sumažėja auditas
 • Stiprėja rinkodara
 • Sustiprėja darbuotojų motyvacija, žinios ir moralė
 • Skatinama tarptautinė prekyba
 • Padidėja pelnas
 • Sumažėja eikvojimas ir padidėja produktyvumas

Nepaisant to, išsamus 800 Ispanijos kompanijų tyrimas ["ISO 9000 registracijos įtaka prekybai ir pelnui: išilginė veiklos analizė prieš ir po akreditacijos." Iñaki Heras, Gavin P. M. Dick, ir Martí Casadesús. International Journal of Quality and Reliability Management tomasl 19, Nr. 6, 2002.] atskleidė, kad ISO 9000 registracija pati savaime duoda mažai naudos, kadangi kompanijos, suinteresuotos gauti ISO sertifikatą paprastai jau būna įsipareigojusios gerinti valdymo kokybę, bei tai daro jau prieš registraciją. [Scott Dalgleish. Quality Magazine balandžio mėn. 1d, 2005.]

Šiandieniniame paslaugų sektoriuje, vis daugiau kompanijų naudoja ISO 9000 kaip verslo įrankį. Naudodamos tinkamai išdėstytus klientų tikslus, klientų pasitenkinimo anketas ir tinkamai apibrėžtą tęstinio gerinimo programą, kompanijos naudoja ISO 9000 procesus tam, kad pagerintų savo darbo veiksmingumą ir pelningumą.

Problemos

redaguoti

Paprastai ISO 9001 kritikuojamas dėl to, kad registracija reikalauja nemažų piniginių išlaidų, laiko ir „popierinio darbo“. [„Tiek daug standartų, bet toks mažas rezultatas". Stephanie Clifford. Inc Magazine, gegužės mėn., 2005.] Anot Barnes, „Oponentai teigia, kad visa tai tik dėl dokumentacijos. Šalininkai tiki, kad, jei kompanija išdėstė dokumentuose savo kokybės sistemą, tai didžioji dalis „popierinio darbo“ jau yra atlikta“ ["geras verslo jausmas-kelias į konfrontaciją ISO 9000" Frank Barnes verslo apžvalga, Pavasaris 2000.]

Anot Seddon, ISO 9001 skatina detalizacijas, kontrolę bei procedūras, o ne supratimą ir tobulėjimą. [John Seddon, The Observer, Sunday November 19, 2000] ["A Brief History of ISO 9000: Kur mes suklydome?". John Seddon. Chapter one of "Byla prieš ISO 9000", 2nd ed., Oak Tree Press. Lapkritis 2000. ISBN 1-86076-173-9]. Wade teigia, kad ISO 9000 kaip direktyva yra efektyvi, bet teigimas, kad tai yra standartas „klaidina kompanijas, versdamas manyti, kad šis sertifikatas reiškia geresnę kokybę, …atima iš organizacijos poreikį susikarti savo pačios kokybės standartus“. ." [Jim Wade, ISO Valdymo sistemos – Gegužė-Birželis 2002]. Perfrazavus, Wade teigia, kad aklas pasitikėjimas ISO 9001 specifikacijomis negarantuoja sėkmingos kokybės sistemos.

Šis standartas sėkmės neatneš tada, kai kompanija labiau suinteresuota atestacija, o ne kokybe .["Kokybė, kurią galite pajausti", John Seddon, The Observer, Sunday Lapkritis 19, 2000] Atestacijos dažniausiai grindžiamos kontraktiniais klientų reikalavimais, o ne noru iš tikrųjų pagerinti kokybę ["geras verslo jausmas-kelias į konfrontaciją ISO 9000" Frank Barnes verslo apžvalga, Pavasaris 2000.] [Mark Henricks. Entrepreneur Magazine Dec 2001.]. „Jei jūs norite ant sienos pasikabinti sertifikatą, jūs turite tokią galimybę, jūs sukursite popierinę sistemą, kuris nedaug turi bendro su tuo, kaip iš tikrųjų turėtų būti valdomas verslas,“, sakė Roger Frost.[Mark Henricks. Entrepreneur Magazine Dec 2001.] Nepriklausomas auditorius atestavimą visada mato kaip problemą, ir anot Barnes „tai tapo postūmiu plėsti konsultavimo paslaugas“. ["geras verslo jausmas-kelias į konfrontaciją ISO 9000" Frank Barnes verslo apžvalga, Pavasaris 2000.] Iš tikrųjų, pats ISO informuoja, kad ISO 9001 gali būti diegiamas be atestavimo, paprasčiausiai atsižvelgiant į kokybę, kuri gali būti pasiekta. [The ISO apžvalga – 2005].

Dar viena problema yra konkurencija tarp daugybės atestuojančių institucijų. Tai veda prie švelnesnio požiūrio į defektus, pastebėtus įmonėse, tiriant kokybės sistemas.

Nuorodos

redaguoti
 1. ISO Apžvalga Archyvuota kopija 2007-03-24 iš Wayback Machine projekto.
 2. http://iso9001-consultant.co.uk/ Archyvuota kopija 2010-06-27 iš Wayback Machine projekto.
 3. ISO 9001:2008 Archyvuota kopija 2009-01-07 iš Wayback Machine projekto.
 4. QuEST Forum
 5. ["Limito tyrimas: ISO 9001 įrodo efektyvumo nebuvimą". Scott Dalgleish. Quality Magazine balandžio mėn. 1d., 2005.]
 6. ["geras verslo jausmas-kelias į konfrontaciją ISO 9000" Frank Barnes verslo apžvalga, Pavasaris 2000.]