Generalinė prokuratūra

Generalinė prokuratūra – aukščiausia, kai kuriose valstybėse, ikiteisminį tyrimą kontroliuojanti arba netgi pati atliekanti „rezonansinius" ikiteisminius tyrimus teisėsaugos institucija, „pagrindinė prokuratūra“ (lot. generalis - pagrindinis).

Lietuvos gen. prokuratūra (2020)
Lietuvos gen. prokuratūra (2009)

Struktūra redaguoti

Vadovauja prezidento arba parlamento skiriamas generalinis prokuroras.

Susideda iš keleto skyrių: Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo, Specialiųjų tyrimų ir pan. genersalinis prokuroras ir jo pavaduotojai kontroliuoja ikiteisminius tyrimus vykdomus saugumo struktūrose. Generalinės prokuratūros sprendimai gali būti skundžiami ikiteisminio tyrimo teisėjui.

Lietuva redaguoti

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje veikė Lietuvos prokuroras, kuris tyrė nusikaltimus prieš karalių ir valstybę.

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra yra viešasis juridinis asmuo. Ji turi atsiskaitomąją sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir pavadinimu „Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra“.

Vokietija redaguoti

Pagrindinis straipsnis – Vokietijos generalinė prokuratūra.

Generalinė prokuratūra (GStA) Vokietijoje yra prie aukštesniojo žemės teismo vok. Oberlandesgericht esanti prokuratūra, federalinės žemės teisėsaugos institucija. Atlieka ikiteisminius dėl tokių baudžiamųjų veikų kaip valstybės išdavimas, veikos, nukreiptos prieš išorinį valstybės saugumą ir kt. Taip pat dalyvauja apskundžiant apylinkės ir žemės teismų nuosprendžius, apylinkės teismų sprendimus skirti baudas ir kt. Generalinis žemės prokuroras prižiūri jo apygardos prokuratūrų veiklą, yra saistomas federalinės žemės Teisingumo ministerijos nurodymų (Weisungen). Generalinis prokuroras prie Vokietijos Aukščiausiojo Teismo, vok. Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA), yra Federacijos (lygmens) baudžiamojo persekiojimo institucija.

Nuorodos redaguoti