Garsas – mėnesinis laikraštis lietuviams, ėjęs 18861887 m. Tilžėje lotyniškomis raidėmis.

Istorija

redaguoti

Leido ir redagavo Martynas Jankus. Planuota platinti Didžiojoje Lietuvoje, siųsti Rusijoje gyvenantiems lietuviams bei į Ameriką išvykusiems tautiečiams. Daug vietos skirta lietuvybės išsaugojimo klausimams. Nuo Nr. 2 prie kiekvieno „Garso“ numerio spausdintas priedas. Spausdino F. Vėjerio ir Arnoldto spaustuvė Tilžėje. Išėjo 11 numerių.

Bendradarbiavo Jonas Basanavičius, J. Čerkus, Silvestras Gimžauskas, J. Grinius, K. Verbūnaitis. [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 144 psl.