Gama funkcija

Gama funkcija, žymima , matematikoje yra faktorialo plėtinys, kuomet funkcijos apibrėžimo sritis ne tik sveikieji skaičiai. Gama funkcija yra apibrėžta visiems kompleksiniams skaičiams, išskyrus nulį ir neigiamus sveikus skaičius.

Gama funkcijos reikšmės kompleksiniam argumentui z (modulis). R - realioji komponentė, J - menamoji.
Gama funkcijos reikšmės išilgai realiosios ašies.

Pirmasis tokį pažymėjimą įvedė Andre-Mari Ležandras. Pirminis Eulerio gama funkcijos apibrėžimas buvo:

Gama funkcija kaip ir faktorialas tenkina tokius pat rekursyvinius sąryšius:

Kartu su :

,

gama funkcija yra taip susijusi su faktorialu:

Taip pat

ir bet kokį pusinį faktorialą galime užrašyti taip:

Pavyzdžiui,

Gama funkcijos taikymaiKeisti