Finikiečių raštas

Finikiečių raštas
Tipas abėcėlė
Naudojamas kalbose Finikiečių kalba
Rašymo kryptis iš dešinės į kairę
Laikotarpis 2 tūkst. pr. m. e.-
II a.
ISO 15924
Unicode
Genealogija
Kilmė Sinajaus raštas
 Finikiečių raštas
Dukterinės sistemos Aramėjų raštas, hebrajų raštas, graikų raštas, tifinagas, iberų raštas

Finikiečių raštas – garsinis priebalsinis raštas. Vartotas finikiečių nuo 2 tūkstantmečio pr. m. e. vidurio. Šiaurės Afrikos kolonijose maždaug 1 tūkstantmečio pr. m. e. pabaigoje susiformavo finikiečių rašto atmaina – pūnų raštas.

Finikiečių abėcėlėje 22 raidės žymėjo priebalsius; kitaip negu egiptiečių, ženklas žymėjo tik raidės pavadinimo pirmąjį garsą. Kiekviena raidė turėjo savo pavadinimą, susijusį ne tik su garsine reikšme, bet ir su grafine forma (pvz., priebalsio š, pavadinto šynu („dantis“), grafinė forma priminė dantį), bei tam tikrą seką.

Per senovės graikus, gavusius raštą maždaug IX amžiuje pr. m. e. finikiečių rašmenys tiesiogiai arba per romėnus paplito po visą pasaulį. Iš finikiečių abėcėlės kilo aramėjų, hebrajų, senovės graikų abėcėlės, o iš jų – kitos Mažojoje Azijoje vartotos ir dabar Afrikoje, Azijoje (pvz., arabų), Europoje vartojamos abėcėlės (kirilica, lotynų raštas).[1][2][3]

Abėcėlė

redaguoti
Raidė Pavadinimas Reikšmė Transliteracija Atitikmuo
Hebrajiškas Arabiškas Graikiškas Lotyniškas Kirilicoje
    alefas jautis ʼ א Αα Aa Аа
    betas namas b ב Ββ Bb Бб, Вв
    gimelis kupranugaris g ג Γγ Cc, Gg Гг
    daletas durys d ד Δδ Dd Дд
    langas h ה Εε Ee Ее, Єє
    vavas kablys w ו (Ϝϝ), Υυ Ff, Uu, Vv, Ww, Yy Уу
    zainas ginklas z ז Ζζ Zz Зз
    chetas tvora ח Ηη Hh Ии
    tetas ratas ט Θθ Фф
    jodas ranka y י Ιι Ii, Jj Іі
    kafas delnas k כ Κκ Kk Кк
    lamedas akstinas l ל Λλ Ll Лл
    memas vanduo m מ Μμ Mm Мм
    nūnas žuvis n נ Νν Nn Нн
    samechas žuvis s ס س Ξξ, Χχ Xx Хх
    ainas akis ʿ ע Οο Oo Оо
    burna p פ Ππ Pp Пп
    cadė papirusas צ Ϡϡ Цц, Чч
    kofas adatos ąselė q ק Ϙϙ Qq
    rešas galva r ר Ρρ Rr Рр
    šynas dantis š ש ش Σσ Ss Сс, Шш
    tavas žymė t ת Ττ Tt Тт

Šaltiniai

redaguoti
  1. Finikiečių raštas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Nuoroda tikrinta 2022-12-08.
  2. „Phoenician alphabet“. Britannica. Nuoroda tikrinta 2022-12-08.
  3. Шифман И. Ш. ФИНИКИЙСКОЕ ПИСЬМО Archyvuota kopija 2022-11-10 iš Wayback Machine projekto.. Большая российская энциклопедия. Том 33. Москва, 2017, стр. 385