Europos Sąjungos notariatų taryba

Europos Sąjungos notariatų taryba (angl. Council of the Notariats of the European Union, CNUE) – pelno nesiekianti asociacija, įkurta 1993 metais, Europos Sąjungos institucijose atstovaujanti Europos notarams. CNUE nariais yra šių Europos Sąjungos valstybių narių notariatai: Vokietijos, Austrijos, Belgijos, Ispanijos, Prancūzijos, Graikijos, Italijos, Liuksemburgo, Olandijos, Portugalijos, Estijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Maltos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Slovėnijos ir nuo 2007 m. kovo 2 d. – Bulgarijos bei Rumunijos (viso 21 narys). 2004 m. gegužės 1 d., Lietuvos Respublikai įstojus į Europos Sąjungą, 2004 m. gegužės 13-15 dienomis Atėnuose vykusioje Europos Sąjungos notariatų konferencijos Generalinėje asamblėjoje Lietuvos notariatas iškilmingai buvo priimtas į CNUE.

CNUE misija – notariato plėtra ir aktyvus dalyvavimas Europos institucijų sprendimų dėl piliečių teisinio gyvenimo, dėl prieinamumo prie teisingumo arba dėl vartotojų apsaugos priėmime. Be to, CNUE nuolat informuoja savo narius apie įstatymų leidybą Europoje bei įvairias Sąjungos iniciatyvas, rūpinasi notarų švietimu Europos Sąjungos teisės srityje.

Europos Sąjungos notariatų konferencijos prezidentas – Juan Bolas Alfonso (Ispanija).

Organizacijos būstinė yra Briuselyje, Avenue de Cortenbergh 52, B-1000, Belgija.

Organai Keisti

CNUE organizacinė struktūra: generalinė asamblėja, sudaryta iš notariatų prezidentų; vykdomasis komitetas, kurį sudaro CNUE prezidentas, 2 vice-prezidentai ir 2 patarėjai; darbo grupės, į kurias įeina beveik po vieną atstovą iš šalių narių; pranešėjas, skiriamas konkrečiai temai arba projektui ir nuolatinis biuras, kuriam vadovauja biuro direktorius.

CNUE leidžia elektroninį žurnalą „Notulae“, kuriame pateikia naujausią informaciją apie Europos Sąjungą, bendrosios rinkos kūrimą, bendradarbiavimo teisės ir teisėsaugos srityse plėtrą, vartotojų teisių apsaugą, įmonių teisę ir įvairius europinis renginius, kurie galėtų sudominti notarus.

Teikdama įvairius pasiūlymus Europos Sąjungos institucijoms, CNUE:

  • skatina laisvą autentiškų aktų, ypač notarinių aktų, judėjimą Europoje, užtikrinant piliečių ir įmonių teisinę apsaugą;
  • kuria vieningą Europos notariatų tinklą;
  • nuo 2001 m. kuria vieningą testamentų registrą;
  • rengia tarptautines sutartis (Deontologijos kodeksas, kurį Lietuvos notariatas ratifikavo 2004 m. lapkričio 6 d. vykusiame Notarų rūmų narių susirinkime);
  • informuoja visuomenę apie Europos teisę (pranc. Europe du droit, 2002).

Šaltiniai Keisti

Nuorodos Keisti