Europos Sąjungos istorija

Europos Sąjunga
Europos Sąjunga

Pilietybė
Kultūra
Demografija
Ekonomika
Švietimas
Plėtra
Istorija
Kalbos
Politikos sritys
ES teisė
ES institucijos

Europos Sąjungos istorijos pradžia sietina su trimis Europos Bendrijomis:

  • 1951 m. Paryžiuje įsteigta Europos anglių ir plieno bendrija,
  • 1957 m. Romoje įsteigtos Europos atominės energetikos bendrija ir Europos ekonominė bendrija.
  • 1967 m. liepos 1 d. visoms trims bendrijoms įsteigus bendras institucijas, imtas taikyti „Europos Bendrijų“, arba „Europos Bendrija“, terminas.
European Union History.svg

Europos Bendrija oficialiai tapo Europos Sąjunga po 1993 m. lapkričio 1 d., kai įsigaliojo Mastrichto sutartis (pasirašyta 1992 m. vasario 7 d.).

Pagal Mastrichto sutartį, Europos Sąjungos trys sudedamosios dalys (ramsčiai):

  • Europos Bendrijos (Europos anglių ir plieno bendrija)
  • Europos ekonominė bendrija ir Europos atominės energetikos bendrija (Euratomas)
  • bendroji užsienio ir saugumo politika, bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse