Estampas

Estampas (pranc. estampe, it. stampa 'atspaudas') – lakštinės grafikos kūrinys – autorinis atspaudas. Pradžioje estampu vadinti tik vario ir plieno raižiniai, vėliau – bet kokia technika atlikti autoriniai atspaudai. Dažniausiai su autoriaus parašu. XX a. imta žymėti kūrinio pavadinimą, techniką, sukūrimo datą, atspaudo eilės numerį ir bendrą atspaudų skaičių. Kiekvienas estampas laikomas unikaliu grafikos kūriniu ir tuo skiriasi nuo tiražinių atspaudų. Vakarų (išskyrus Prancūziją) ir Vidurio Europos šalyse terminas nebevartojamas.