Enciklika

popiežiaus kreipimasis į pasaulio katalikus

Enciklikapopiežiaus kreipimasis į pasaulio katalikus. Enciklika išreiškia oficialų Romos katalikų bažnyčios požiūrį į aktualius laikmečio dalykus. Originalas rašomas lotynų kalba ir pavadinamas žodžiais, kuriais prasideda, pvz., 1968 m. paskelbta enciklika „Humanae vitae“, kurioje reiškiamas katalikybės požiūris į kontracepciją. 1898 m. popiežius Leonas XIII paskelbė encikliką „Renum Novarum“ apie darbininkų teises; 1998 m. popiežius Jonas Paulius II – encikliką „Fides et ratio“ apie filosofijos reikšmę teologijai.