Krūvio tvermės dėsnis

(Nukreipta iš puslapio Elektros krūvio tvermės dėsnis)

Krūvio tvermės dėsnis - visų sąveikaujančių uždaros sistemos kūnų elektros krūvių algebrinė suma yra pastovi.

Visais atvejais krūviai persisikirsto, tačiau bendra jų suma nekinta. Gamtoje niekada neatsiranda ir neišnyksta be pėdsako vieno ženklo krūvis. Kartu su neigiamuoju krūviu visada sukuriamas to paties modulio teigiamasis krūvis . Nei neigiamas, nei teigiamas krūvis negali išnykti atskirai vienas nuo kito. Jeigu jų moduliai lygūs, jie gali tik kompensuoti vienas kitą.