Dow Jones Industrial Average

The Dow Jones Industrial Average (NYSE: DJI, taip pat DJIA, Dow 30, INDP, ar neformaliai Dow Jones ar The Dow) − vienas iš keleto akcijų rinkos indeksų, sukurtų XIX a. The Wall Street Journal redaktoriaus ir „Dow Jones & Company“ įkūrėjo − Šarlio Dau. Šis indeksas atspindi JAV industrinio sektoriaus akcijų kursus. Tai yra antras pagal senumą indeksas Jungtinėse Valstijose, einantis po to paties verslininko sukurto Dow Jones Transportation Average indekso. Indeksas apskaičiuojamas naudojant 30-ties didžiausių ir paklausiausių JAV kompanijų. Žodis industrinis yra istorinis reliktas, nes šiuo metu daug didžiausių firmų neturi nieko bendro su senąja sunkia industrija.

DJIA indeksas nuo 2000 m. sausio mėn. iki 2024 m.
DJIA indeksas nuo 1896 m. iki 2024 m. gruodžio mėn.

Istorija

redaguoti

1884 m. „Dow Jones & Co“ ėmė skaičiuoti savo indeksą, kuris išreiškė vidutinį vienuolikos pagrindinių to meto JAV korporacijų akcijų kursą, apskaičiuotą paprasto aritmetinio vidurkio būdu. XIX a. pabaigoje JAV ekonomika ir akcijų rinka dinamiškai plėtojosi, keitėsi jų struktūra. Todėl 1896 m. šalia minėto indekso, tokiu pačiu metodu pradėta skaičiuoti 12 stambiausių to meto JAV pramonės korporacijų indeksas Dow Jones Industrial Average, kuris 1929 m. pradžioje transformuotas į 30 pagrindinių JAV korporacijų indeksą. Šiuo metu tai pats populiariausias JAV akcijų rinkos indeksas. Nuo 1896 m. iki šiol, indeksų korporacijų sudėtyje išliko tik 2 korporacijos, tačiau pastaraisiais metais jų sudėtis keičiasi nežymiai.

Šarlis Dau ir Viljamas Hamiltonas tapo akcijų rinkų indeksų interpretavimo teorijos pradininkais. Jie atkreipė dėmesį į tai, kad akcijų rinkų prognozavimas, taikant indeksus, gali būti ne tik viena iš priemonių praturtėti šioje rinkoje. Indeksai pranašauja ir giluminius visos ekonomikos pokyčius. Pasak Š. Dau, akcijų rinkos indeksai vienu metu atspindi tris dinamikos tipus:

  1. Pagrindinę akcijų plėtojimosi tendenciją, vaizdžiai prilygintą jūros potvyniams ir atoslūgiams;
  2. Antrinę dinamiką, kurį blaškosi ir trumpam gali būti net priešinga bendrai tendencijai, tačiau bendru atveju nuo jos nukrypsta nedaug (tai prilyginama jūros bangoms);
  3. Einamuosius konjunktūros svyravimas per dieną, prilygintus vandens paviršiaus raibuliavimui.

V. Hamiltonas papildė Š. Dau teoriją, naujais svarbiais pastebėjimais. Pagal jį, ilgalaikių akcijų rinkos ir makroekonomikos tendencijų pradžią liudija pramonės ir transporto akcijų indeksų vienakryptė, nors nebūtinai vienodai stipri dinamika. Akcijų rinka pranašauja ekonominio ciklo fazės pasikeitimą, jeigu bent vienas iš šių indeksų stabiliai kyla (krenta), aiškiai pralenkdamas praeityje pasiektą maksimalią reikšmę, o kitų ekonomikos sektorių akcijų indeksai kinta ta pačia linkme.

Indekso skaičiavimas

redaguoti

Šiuo metu išskiriami 4 pagrindiniai ta pačia metodika apskaičiuojami Dow Jones akcijų indeksai. Dow Jones Industrial Average (DJIA) − pramoninis Dow Jones indeksas tam tikru būdu išreiškia kotiruojamų NYSE 30-ties stambiausių JAV pramonės korporacijų vidutinį paprastųjų akcijų kursą. DJIA korporacijų akcijų apyvarta apima 15−20 NYSE akcijų apyvartos. Darbo dienos metu šis indeksas skelbiamas kas 5 minutes. Didesnė dalis DJIA korporacijų yra žinomos visame pasaulyje. Tai „IBM“, „Boeing“, „General Electric“, „General Motors“, „Phillip Moriis“ ir pan. Beje, į šiuolaikinio DJIA sudėtį yra įtrauktos ir 2 korporacijos, kurių pagrindinė veiklos sritis nėra pramoninė gamyba. Tai žinoma finansinė kompanija „American Express“ ir stambiausia JAV telekomunikacijų kompanija „American Telephone & Telegraph Co“.

Kaip ir kitų akcijų rinkų indeksai, DJIA išreiškiamas punktais. Indeksas apskaičiuojamas sudedant įtrauktų į jį korporacijų akcijų rinkos kursus atitinkamų momentų, neatsižvelgiant į bendrą išleistų akcijų skaičių, ir gautą dydį dalijant iš koreguojamo daliklio: kur:

Pit – i-tosios korporacijos paprastosios akcijos rinkos kursas t momentu;
x – koreguojamasis vardiklis

Koreguojamasis vardiklis 1928-ais − DJIA baziniais metais buvo lygus 30, tai yra sutapo su įtrauktų į indeksą korporacijų skaičiumi. Taigi skaičiavimo pradžioje DJIA buvo paprastas aritmetinis vidurkis. Tačiau nuo to laiko indekso daliklis yra labai dažnai koreguojamas priklausomai nuo įtrauktų korporacijų akcijų smulkinimo arba stambinimo ir akcijomis išmokamų dividendų (jei šie sudaro ne mažiau kaip 10 procentų išleistų akcijų vertės), taip pat keičiant indekso sudėtį arba atsižvelgiant į susiliejimus ir „prarijimus”, kuriose dalyvauja indekso korporacijos.

Realaus Dow Jones indekso daliklio mažėjimo tendencija šio indekso skaičiavimo laikotarpiu atspindi JAV ekonomikos ir jos korporacijų akcijų vertės didėjimą ilgalaikėje perspektyvoje. Taip pat daliklio mažėjimas atspindi pastaraisiais dešimtmečiais įvykusį kapitalo „demokratizavimą”, pasireiškusį akcijų smulkinimu tam, kad jas galėtų pirkti ir smulkūs investuotojai. Jei 1928-ųjų pabaigoje DJIA indekso daliklis buvo lygus 30, tai 1939 m. − 15,1; 1950 m. − 8,92; 1981 m. – tik 1,31; o 1993 m. – 0,45. Kiti garsiosios Dow Jones ketveriukės indeksai taip pat neatsižvelgia į akcijų apyvartą ir skaičiuojami tokiu pačiu metodu kaip DJIA.

Indekso reikšmė

redaguoti

Akivaizdu, kad DJIA reikšmei didesnę įtaką turės tų akcijų kursai, kurie palyginti su kitais DJIA „klubo” narių yra pastebimai didesni (nors apyvartos apimties požiūriu situacija gali būti ir priešinga). Tiesa, modernioje JAV akcijų rinkoje daugelio intensyviai brangstančių akcijų kursai nespėja pasiekti absoliučių reikšmių, žymiai didesnių už atitinkamo segmento vidurkį, nes tokios akcijos tiesiog smulkinamos. Tuo tarpu panaudojus tradicinę Dow Jones indekso skaičiavimo metodiką neišvystytoje akcijų rinkoje, kurioje cirkuliuoja labai skirtingo nominalo akcijos, pagrindinę indekso dinamiką gali nulemti poros akcinių bendrovių akcijos.

Nuorodos

redaguoti