Dorybėįprotis ar polinkis, kuris yra geras, skatinantis daryti gera.[1][2] Kaip ir ydos, dorybės skatina daryti kažkokius veiksmus, tačiau skiriasi nuo jų tuo, kad šie veiksmai dorybių atveju yra geri, o ydų atveju – blogi.[1]

Dorybės sąvoka yra bazinė dorybių etikoje.[3]

Išnašos redaguoti

  1. 1,0 1,1 Martin Augustine Waldron, „Virtue“ // „The Catholic Encyclopedia“, Vol. 15, New York: Robert Appleton Company, 1912 [1]
  2. Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1803 paragrafas [2]
  3. Hursthouse, Rosalind and Pettigrove, Glen, "Virtue Ethics", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), [3]